(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính vừa có Công văn gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2012 cho những đơn vị này.

Năm 2012 triển khai thanh tra thuế 7.742 doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Tổng cục Thuế giao chỉ tiêu kế hoạch thanh tra thuế và nhiệm vụ kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế năm 2012 cho các Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, thanh tra thuế 7.742 doanh nghiệp; Kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế (bao gồm cả kiểm tra sau hoàn thuế) 56.496 lượt.

Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục giao, Cục Thuế giao chỉ tiêu kế hoạch thanh tra thuế và nhiệm vụ kiểm tra thuế năm 2012 cụ thể đối với từng phòng thanh tra, phòng kiểm tra thuế và từng Chi cục Thuế.

Nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp năm 2012 tập trung vào các ngành, lĩnh vực như: Tài chính Ngân hàng, dược phẩm, Bất động sản, điện lực, Dầu khí, Bưu chính viễn thông, Khoáng sản.

Tập trung vào các doanh nghiệp FDI; doanh nghiệp có giao dịch liên kết; doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá; doanh nghiệp kinh doanh lỗ; doanh nghiệp có số nợ thuế lớn; doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; doanh nghiệp hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế.

Đối với các doanh nhiệp có vốn đầu tư lớn trên địa bàn, Cục Thuế báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố về kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra thuế của cục và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện.

 Thu Nga

Phùng Thị Thu Huyền