(Chinhphu.vn) - Mục tiêu cơ bản của tỉnh Bến Tre trong năm 2012 là tăng trưởng kinh tế đạt 10%, cải thiện đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11%, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

Ảnh minh họa

Để đạt được các mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Bến Tre cần tiếp tục điều chỉnh cơ cấu đầu tư, phù hợp với chính sách điều chỉnh kinh tế vĩ mô của Chính phủ; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương nhằm tăng việc làm, cải thiện đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, tỉnh phải phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo rà soát, cập nhật vác quy hoạch có liên quan để có giải pháp cụ thể ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, gắn với đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế.

Đồng thời, phát triển văn hóa - xã hội, nhất là y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Được biết, trong thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã thực hiện tốt các Nghị quyết đề ra của Quốc hội và Chính phủ, vượt qua khó khăn, phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đạt 8,74%, góp phần cải đời sống nhân dân trong tỉnh; an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Quốc Hà

Trần Thị Thơm