(Chinhphu.vn) – Chiều 2/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam để nghe báo cáo những vấn đề liên quan đến thanh niên trong 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác từ nay đến cuối năm 2012...

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần tăng cường và đẩy mạnh cung cấp những thông tin cơ sở dữ liệu về lao động, việc làm để thanh niên có thể nhanh chóng tiếp cận thông tin đầy đủ về nhu cầu này - Ảnh: VGP/Từ Lương

Trong 6 tháng vừa qua, tình hình thanh niên Việt Nam nói chung ổn định, đa số thanh niên sống tích cực, có ý thức chấp hành pháp luật, có ý thức và nhận thức cao trong các sự kiện chính trị của đất nước. Thế hệ trẻ Việt Nam luôn thể hiện tính sáng tạo vì cộng đồng, vươn lên làm giàu chính đáng và khẳng định mình trong xã hội.

Đặc biệt, thanh niên quan tâm nhiều đến tình hình chính trị - xã hội của đất nước, trong đó có việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa XI về “Một số vấn đề ấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Một số vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội đã chi phối sự quan tâm và tạo dư luận đa chiều trong thanh niên và có ảnh hưởng không nhỏ đến sinh viên và lao động trẻ như: giải quyết một số vụ việc liên quan đến đất đai, tình trạng tham nhũng, vi phạm pháp luật của một số cán bộ có chức vụ, vấn đề chủ quyền biển, đảo, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh và môi trường.

Tuy nhiên, một bộ phận thanh niên có biểu hiện tiêu cực như vi phạm pháp luật, ảnh hưởng của văn hóa phẩm độc hại, có tính kích động, chống phá của các thế lực thù địch trên một số diễn đàn mạng xã hội, blog cá nhân. Hình ảnh phản cảm trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, quan niệm, lối sống, giá trị thẩm mỹ, văn hóa của một bộ phận thanh niên, tình trạng bạo lực học đường gia tăng, tình trạng thanh niên mất việc làm dẫn đến vi phạm pháp luật nghiêm trọng cũng đang diễn biến khá phức tạp.

Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết đa số thanh niên sống tích cực, có ý thức chấp hành pháp luật, có ý thức và nhận thức cao trong các
sự kiện chính trị của đất nước - Ảnh: VGP/Từ Lương

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, với bộ máy 1.000 biên chế chuyên làm công tác thanh niên trên cả nước, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động của mình với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho thanh niên theo hướng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan.

Trước ngày 30/9, Bộ Nội vụ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc thành lập Hội đồng công tác thanh niên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở lấy ý kiến của các tỉnh đoàn, thành đoàn.

Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần tăng cường và đẩy mạnh cung cấp những thông tin cơ sở dữ liệu về lao động, việc làm để thanh niên có thể nhanh chóng tiếp cận thông tin đầy đủ về nhu cầu này trên toàn quốc. Ngoài ra, Phó Thủ tướng hết sức lưu ý về tình hình thanh niên nhiễm HIV và nghiện ma túy đang tăng cao.

Từ Lương

Tin liên quan:

Đẩy mạnh toàn diện công tác thanh niên

 

Từ Lương