(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Thanh Hoa, trú tại phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết việc xét hưởng chế độ cho chồng là ông Nguyễn Văn Thắng, hiện sức khỏe giảm sút nghiêm trọng vì ảnh hưởng của chất độc hóa học trong chiến tranh.

Ông Nguyễn Văn Thắng nhập ngũ năm 1972, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Campuchia và bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam trong chiến tranh.

Năm 2004, sức khỏe của ông Thắng bắt đầu giảm sút nghiêm trọng. Năm 2009, bà Hoa đã làm hồ sơ gửi bộ phận Lao động-Thương binh và Xã hội phường đề nghị xét hưởng chính sách cho ông nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Bà Hoa hỏi, trường hợp chồng bà có thuộc đối tượng hưởng chế độ không? Nếu được hưởng thì cần làm những thủ tục gì?

Tiếp nhận phản ánh của bà Hoa qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với UBND quận Tân Bình xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho bà Hoa và báo cáo kết quả giải quyết cho UBND thành phố và Cổng TTĐT Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi nhận được kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Về việc lập hồ sơ đối tượng nhiễm chất độc hóa học