(Chinhphu.vn) – Bà Lê Thị Kim Dung (tỉnh Hà Tĩnh) phản ánh về trường hợp của bố đẻ bà là ông Nguyễn Văn Thì, nhập ngũ tháng 3/1959, tham gia chiến đấu tại Chiến trường B, là vùng bị nhiễm chất độc màu da cam, đã làm hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ nhưng chưa được giải quyết.

Ông Thì đang hưởng chế độ thương binh hạng ¾. Hiện nay, ông Thì đang bị tâm thần, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để ông Thì được hưởng chế độ trợ cấp chất độc hóa học.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh trả lời như sau:

Qua kiểm tra danh sách nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp chất độc hóa học của huyện Kỳ Anh gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thì chưa có hồ sơ của ông Nguyễn Văn Thì.

Theo hồ sơ của ông Nguyễn Văn Thì cung cấp qua Cổng TTĐT Chính phủ:

- Về thời gian và địa bàn hoạt động tại chiến trường Quân khu 5 (Quảng Ngãi, Bình Định) là đủ điều kiện quy định.

- Phần khai con đẻ là Nguyễn Huy Định, sinh năm 1987: Loại dị dạng, dị tật của con không có thông tin, cụ thể là dị tật gì, còn khả năng lao động hay không còn khả năng lao động?

- Phần xác nhận của Hội đồng chính sách xã cũng không rõ thông tin về tình trạng dị tật, dị tật cụ thể, con còn khả năng hay không còn khả năng lao động.

- Riêng đối với thế hệ cháu Nhà nước chưa có quy định.

Bởi vậy, để được giải quyết chế độ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh đề nghị ông Thì khai cụ thể, đầy đủ các thông tin trên bản khai; Hội đồng chính sách xã thực hiện kiểm tra, xác nhận đầy đủ, chính xác các thông tin để lập văn bản đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Công dân hỏi về chính sách ưu đãi người có công

Về việc xét hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam

Về việc lập hồ sơ đối tượng nhiễm chất độc hóa học

Điều kiện hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hóa học

Chính sách với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học