(Chinhphu.vn) – Anh ruột ông Võ Đức Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) là Võ Đức Hiền, sinh năm 1956, nhập ngũ ngày 30/4/1974, xuất ngũ ngày 31/5/1976. Từ khi xuất ngũ ông Hiền bị tâm thần, không có khả năng lao động. Gia đình đã làm hồ sơ đề nghị nhưng đến nay ông Hiền vẫn chưa được hưởng chế độ chính sách.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hòa đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét, giải quyết để ông Hiền sớm được hưởng chế độ, chính sách.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh trả lời như sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ hướng dẫn đối tượng lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ. Theo báo cáo của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ, ông Võ Đức Hiền bị tâm thần không làm được hồ sơ nên Phòng đã hướng dẫn thân nhân của ông Hiền làm hồ sơ.

Thân nhân của ông Hiền đã làm hồ sơ nhưng chỉ làm 1 bộ chuyển về huyện (theo quy định số lượng nộp hồ sơ về huyện là 3 bộ thì thân nhân trả lời đã nộp 2 bộ cho UBND tỉnh). Do vậy, đến nay chưa có hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ của ông Võ Đức Hiền nộp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, hiện nay, theo quy định của Cục Người có công (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tại Công văn số 3283/LĐ-TBXH-NCC ngày 17/9/2012 rêu rõ: Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với Cách mạng có hiệu lực từ ngày 1/9/2012.

Kể từ thời điểm này, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 và Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 hết hiệu lực thi hành. Việc lập và xét duyệt hồ sơ hưởng ưu đãi Người có công sẽ được tiếp tục thực hiện khi các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành pháp lệnh được ban hành.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Hồ sơ xét hưởng trợ cấp bị nhiễm chất độc hóa học

Công dân hỏi về chính sách ưu đãi người có công

Về việc xét hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam

Về việc lập hồ sơ đối tượng nhiễm chất độc hóa học

Điều kiện hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hóa học

Chính sách với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học