(Chinhphu.vn)– Phải tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phân tích và dự báo để tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước về những vấn đề cơ bản, chiến lược trong lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia là yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt ra cho ngành Công an trước tình hình mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 17/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68.

Thông báo một số kết quả chính về kinh tế-xã hội, an ninh, chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong thành tựu chung có đóng góp rất lớn của lực lượng Công an nhân dân và biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2012.

Năm 2012, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch…

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ những thách thức, trong đó nổi lên là việc các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua diễn biến hòa bình, chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý; sự gia tăng về tội phạm hình sự, khủng bố…, đòi hỏi ngành Công an phải nghiêm túc nhìn nhận để tham mưu và có biện pháp ứng phó hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đề cập tới nhiệm vụ năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, lực lượng Công an phải tổ chức tốt công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình, tham mưu và đề xuất với Đảng, Nhà nước chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề cơ bản, chiến lược về an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Đồng thời, lực lượng công an cần tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự xã hội trên mọi lĩnh vực và địa bàn; đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích động, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chú trọng cải cách quy chế, quy trình nghiệp vụ trong giải quyết, xử lý các vấn đề an ninh, trật tự xã hội.

Quyết liệt đấu tranh và kiềm chế sự gia tăng tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu, làm hàng giả, tội phạm môi trường…

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quan tâm hơn nữa tới xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có hiệu quả, làm nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự xã hội. Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục kiện toàn lực lượng nòng cốt, chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn kiến thức nghiệp vụ xây dựng phong trào cho đội ngũ làm công tác này.

Một nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng đặc biệt lưu ý đối với ngành Công an là quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là yếu tố quyết định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an; mọi hoạt động công tác Công an phải giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; đồng thời hết sức lưu ý đến việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng trong ngành Công an.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ hiện đại hóa ngành Công an. Yêu cầu Bộ Công an chủ động nghiên cứu đề xuất với Chính phủ trong việc đầu tư cho ngành Công an đủ sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Nhấn mạnh Tết Nguyên đán sắp đến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lực lượng Công an phải tập trung đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần cùng với các cấp chính quyền đảm bảo cho nhân dân đón Xuân mới đầm ấm, vui tươi, lành mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tẫn Dũng chụp ảnh chung với đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kết quả các mặt công tác năm 2012

Trong năm 2012, lực lượng Công an đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp trong xử lý mối quan hệ với các nước, ứng xử trước những vấn đề nhạy cảm của thế giới, khu vực. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại, hoạt động kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, hoạt động đối ngoại,…

Trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá được 37.221 vụ phạm pháp hình sự; triệt phá 2.785 băng nhóm tội phạm; trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng; giải cứu thành công 100% các vụ tống tiền, bắt cóc trẻ em.

Công tác phòng chống tội phạm kinh tế, tội phạm công nghệ cao được chú trọng cả về biện pháp phòng ngừa và điều tra xử lý; đã phát hiện 11.620 vụ phạm tội kinh tế; 324 vụ tham nhũng… Công tác phòng, chống ma túy đã phát hiện xử lý 17.823 vụ, bắt giữ 26.135 đối tượng vi phạm, thu giữ 690 kg heroin, hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp…

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; các cấp ủy và lãnh đạo trong ngành Công an luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã được triển khai sâu rộng tại các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng bộ Công an địa phương, góp phần tăng cường vai trò của các tổ chức Đảng trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguyễn Hoàng - Nhật Bắc