(Chinhphu.vn) –  Ông Bùi Hào Vũ (buihshtn@...) hỏi: Anh họ tôi làm việc tại công ty nhà nước, đóng BHXH được 3 năm 6 tháng, ngày 19/4/2012 vợ anh sinh con nhưng chết vào ngày 26/5/2012. Vậy, anh họ tôi có được hưởng chế độ thai sản không và mức hưởng như thế nào?

Về vấn đề này, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Mục II, phần B, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thì: "Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

- Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH, thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của mẹ.

- Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia BHXH hoặc chỉ có cha tham gia BHXH, thì cha nghỉ việc chăm sóc con được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính dựa trên cơ sở mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của cha.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp anh họ ông Vũ có vợ sinh con tháng 4/2012 và vợ chết tháng 5/2012 thì anh họ ông nếu nghỉ việc để chăm sóc con thì được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi. 

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản 6 tháng

Mức tiền lương để tính hưởng trợ cấp thai sản

Đóng BHXH 6 tháng, được hưởng trợ cấp thai sản

Tính thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

 

Nguyễn Thị Hải Hoa