(Chinhphu.vn) - Ông Dương Quang Thọ (xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kiến nghị về hành vi lấn chiếm đất của hộ gia đình lân cận và làm rõ việc thu hồi đất trên địa bàn xã An Hồng để thực hiện các dự án từ năm 2004 đến nay.

Theo phản ánh của ông Thọ, ông được chuyển quyền sử dụng 63m2 đất thổ cư từ ông bà. Tuy nhiên căn cứ thực tế và số liệu hồ sơ hiện tại thì diện tích đất thổ cư mà UBND xã An Hồng xác nhận cho ông Thọ còn thiếu 25m2. Hiện nay gia đình ông Dương Quang Huy, hộ lân cận đã chôn cột sắt, lợp mái ngói, san lấp mặt bằng trên phần đất thổ cư của gia đình ông Thọ. Ông Thọ đã nhiều lần gửi đơn tố cáo hành vi lấn đất trái phép của ông Huy đến UBND xã An Hồng, nhưng chưa được giải quyết.

Ngoài ra, ông Thọ phản ánh, theo Quyết định từ năm 2004 của UBND TP. Hải Phòng, UBND xã An Hồng được phép thu hồi 9.809 m2 đất. Nhưng thực tế UBND xã đã thu hồi 15.885 m2. Trong diện tích đất thu vượt có 552m2 đất của gia đình ông Thọ. Đến nay diện tích đất UBND xã thu hồi của gia đình ông Thọ bị bỏ hoang.

Từ năm 2004 đến nay, có nhiều dự án đầu tư tại UBND xã An Hồng, UBND xã đã tự ý thu vượt mức cho phép nhiều diện tích đất.

Ông Thọ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kiến nghị của gia đình ông về hành vi lấn chiếm đất của hộ gia đình lân cận và làm rõ việc thu hồi đất tại xã An Hồng.

Về vấn đề này, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của ông Thọ, UBND huyện An Dương trả lời như sau:

Về việc lấn chiếm đất ở

Ông bà nội của ông Dương Quang Thọ là ông Dương Quang Ân (đã chết) và bà Chu Thị Chị có 1.146 m2 đất thổ cư tại thửa số 663, tờ bản đồ số 12, xóm Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Dự án xây dựng Quốc lộ 10 đã đền bù và thu hồi 917m2, diện tích còn lại 229m2 (sau thu hồi đất, Nhà nước đã giao bà Chị 450m2 đất tái định cư). Diện tích còn lại bà Chị có đơn đề nghị xin chia tách quyền sử dụng đất cho con, cháu; UBND xã An Hồng đã tiến hành đo đạc lại diện tích thực tế đang sử dụng để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ). Diện tích thực tế đang sử dụng là 386m2 được chia tách và cấp GCN QSDĐ cho: Ông Dương Quang Ngoạn (bố đẻ ông Thọ) 59m2, bà Dương Thị Quỳnh (em ông Thọ) 113m2 và ông Dương Quang Thọ 214m2 (gồm 2 thửa có diện tích 151 m2 và 63m2).

Hiện trạng sử dụng đất của ông Thọ phù hợp với trích đo, đủ diện tích theo GCN QSDĐ. Ông Dương Quang Huy không lấn chiếm đất thổ cư của gia đình ông Thọ như đơn nêu; ông Huy chỉ san lấp mặt bằng, láng xi-măng trên diện tích thuộc hành lang Quốc lộ 10 để làm lối đi vào nhà, diện tích này đã thu hồi và bồi thường khi thực hiện Dự án xây dựng Quốc lộ 10.

Về việc thu hồi đất nông nghiệp

Thực hiện Quyết định giao đất nông nghiệp lâu dài cho hộ gia đình sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, hộ ông Dương Quang Ân (đã chết) và bà Chu Thị Chị được giao 552m2 đất nông nghiệp và đã được cấp GCN QSDĐ.

Căn cứ các Quyết định của UBND TP. Hải Phòng về việc thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án trên địa bàn xã An Hồng, việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ ông Ân và bà Chị được thực hiện như sau:

- Tại thửa số 832 diện tích 330m2 và thửa 833 diện tích 152m2: Dự án xây dựng Quốc lộ 10 đền bù và thu hồi tổng số 92m2, diện tích còn lại 390m2; dự án thuê đất của Công ty CP Thương mại Minh Khai bồi thường và thu hồi 390m2 (trong đó có đất ngoài chỉ giới thu hồi).

- Tại thửa 745 diện tích 70m2: Dự án xây dựng Quốc lộ 10 đền bù và thu hồi 70m2 để giao đất tái định cư.

Trong quá trình thu hồi đất tại thửa 832 và 833 để thực hiện dự án thuê đất của Công ty CP Thương mại Minh Khai, diện tích trong chỉ giới thu hồi 298m2, diện tích còn lại 92m2 nằm ngoài chỉ giới thu hồi và không còn khả năng sản xuất, bà Chị có đơn đề nghị lập hồ sơ bồi thường và thu hồi diện tích đất trên. UBND cấp có thẩm quyền đã quyết định bồi thường và thu hồi 92m2, bà Chị đã nhận tiền bồi thường và bàn giao đất để UBND xã An Hồng quản lý.

Việc thu hồi đất của bà Chị được thực hiện theo các Quyết định của UBND TP. Hải Phòng, diện tích đất ngoài chỉ giới thu hồi được thực hiện theo đơn đề nghị của bà Chị và Quyết định phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; bà Chị đã nhận đủ tiền bồi thường trên diện tích đất thu hồi.

Tại buổi làm việc ngày 23/2/2010, bà Chị đã khẳng định bà và gia đình không có đơn kiến nghị, khiếu nại về bồi thường, thu hồi diện tích đất ngoài chỉ giới của gia đình.

Về việc thu hồi đất thực hiện các dự án tại xã An Hồng

UBND huyện An Dương khẳng định, việc thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn xã An Hồng theo các Quyết định của UBND TP. Hải Phòng được triển khai thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Do diện tích đất ngoài chỉ giới thu hồi không còn khả năng sản xuất nên thu hồi, các hộ có đất ngoài chỉ giới thu hồi đều nhất trí nhận tiền và bàn giao đất để UBND xã An Hồng quản lý.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn UBND huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã có văn bản trả lời kiến nghị của công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Lê Thị Thúy An