(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Văn Nhất (nhat5509@gmail...) có bà năm nay 71 tuổi và bị liệt 1 chân bẩm sinh từ nhỏ. Ông Nhất đã làm hồ sơ gửi đến UBND xã đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội nhưng cán bộ xã trả lời là không đủ điều kiện do bà ông vẫn có người gia đình nuôi dưỡng và chăm sóc. Vậy, trường hợp của bà ông có được hưởng trợ cấp xã hội không?

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư  Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và  khoản 4, Điều 4  của Nghị định này đã được sửa đổi theo Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ, quy định 2 trong 9 đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện trợ cấp hàng tháng do xã, phường, thị trấn quản lý là:

-  Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kỳ).

- Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ.

Theo hướng dẫn tại Điểm b, Điểm c, Điều 1 Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính thì:

- “Người tàn tật nặng không có khả năng lao động” quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP là người từ đủ 15 tuổi trở lên bị tàn tật, giảm thiểu chức năng không thể lao động, được Hội đồng xét duyệt cấp xã công nhận hoặc bệnh viện cấp huyện trở lên xác nhận.

- “Người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ” quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP là người tàn tật không có khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân, được Hội đồng xét duyệt cấp xã công nhận hoặc bệnh viện cấp huyện trở lên xác nhận.

Đối với trường hợp người bà của ông Hoàng Văn Nhất, năm nay 71 tuổi, bị liệt bẩm sinh một chân từ nhỏ, đề nghị ông Nhất đối chiếu các quy định nêu trên với hoàn cảnh thực tế của bà ông để biết người bà của ông có thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng do UBND xã quản lý hay không. 

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin, bài liên quan:

Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật

 Nguyễn Thị Hải Hoa