(Chinhphu.vn) Ông Nguyễn Văn Thắng (thangvpht1972@...) hỏi: Tôi công tác tại Văn phòng Đảng uỷ xã, vậy, tôi có thuộc diện được đóng BHXH không?

Về vấn đề này, ông Trần Đình Liệu - Trưởng Ban thu (BHXH Việt Nam)  trả lời như sau: 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì trường hợp của ông Nguyễn Văn Thắng làm việc tại Đảng ủy xã giữ chức vụ Văn phòng Đảng ủy không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Để đóng BHXH ông Thắng có thể tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/7/2007 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân