(Chinhphu.vn) - Ban Quản lý dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định là đơn vị hành chính sự nghiệp, do ngân sách của tỉnh cấp kinh phí hoạt động. Do kinh phí năm 2013 chưa được phân bổ nên Ban Quản lý dự án chưa nộp đủ các khoản tiền BHXH 6 tháng đầu năm 2013.

Ngày 5/6/2013 BHXH TP. Nam Định đã gửi thông báo yêu cầu Ban Quản lý dự án nộp tiền BHXH cho người lao động và tiền phạt do chậm nộp. Vậy, yêu cầu của BHXH TP. Nam Định có đúng quy định không

Về vấn đề này, ông Trần Đình Liệu, Trưởng Ban thu - BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 138 Luật BHXH và Khoản 2 Điều 49 Luật BHYT, đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT thì ngoài việc phải đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải đóng số tiền lãi của số tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư quỹ BHXH trong năm; số tiền BHYT và tiền lãi của số tiền BHYT chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Đối chiếu với quy định trên, theo nội dung Ban Quản lý dự án phản ánh, 6 tháng đầu năm 2013 Ban Quản lý dự án chưa đóng đầy đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động thì phải đóng số tiền BHXH, BHYT chưa đóng và tiền lãi tính trên số tiền chưa đóng, chậm đóng.

Vì vậy, việc BHXH tỉnh Nam Định gửi thông báo yêu cầu Ban Quản lý dự án nộp cả tiền lãi do chậm đóng BHXH, BHYT cho người lao động là đúng quy định.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân