(Website Chính phủ)-Ngày 7/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký các quyết định bổ nhiệm, thăng quân hàm đối với một số cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng.

Theo các quyết định từ Quyết định 200/QĐ-TTg đến Quyết định 207/QĐ-TTG, Thủ tướng Chính phủ quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với các đồng chí thuộc Bộ Quốc phòng có tên sau:

- Đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Tư lệnh Quân khu 2.

- Đồng chí Nguyễn Đăng Sáp, Chính ủy Quân khu Thủ đô.

- Đồng chí Nguyễn Tiến Bình, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

- Đồng chí Nguyễn Đức Xê, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2.

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng.

- Đồng chí Nguyễn Song Phi, Cục trưởng Cục Quân lực-Bộ Tổng Tham mưu.

- Trần Nam Phi, Phó Tổng cục trưởng về Chính trị Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng.

* Tại các Quyết định 207/QĐ-TTg đến Quyết định 214/QĐ-TTg, 190/QĐ-TTg-199/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm chức vụ đối với các đồng chí có tên sau:

- bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Chỉnh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 2 Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 4 Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thành Đức, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 5 Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 7 Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm Thiếu tướng Đỗ Ngọc Phụ, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân giữ chức Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm Thiếu tướng Ngô Huy Hồng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Hải quân Trần Thanh Huyền, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân giữ chức Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm Đại tá Lê Thanh Bình, Cục trưởng Cục Tham mưu-Kế hoạch Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giữ chức Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp-Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Đinh Thế Hòa, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 1.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Công Tranh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 3.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Võ Văn Liêm, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 9.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Trần Trung Khương, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Thủ đô giữ chức Phó Chính ủy Quân khu Thủ đô.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Vũ Hiệp Bình, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng giữ chức Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Văn Động, Phó Chính ủy Quân đoàn 1 giữ chức Chính ủy Quân đoàn 1.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Lê Anh Chiến, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng giữ chức Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Trần Quốc Phú, Phó Tư lệnh Quân đoàn 3 giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Rơ Ô Cheo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 5.

- bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Nguyễn Châu Thanh, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật giữ chức Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật.

* Theo Quyết định 217/QĐ-TTg và Quyết định 218/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thiếu tướng Tô Đình Phùng thôi giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1; Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến thôi giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu Thủ đô để nhận nhiệm vụ khác.

* Theo các Quyết định 173/QĐ-TTg đến 199/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với các đồng chí sau:

- Cục trưởng Cục Cán bộ Vũ Văn Luận, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng.

- Cục trưởng Cục Bản đồ- Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng Bùi Công Nghĩa.

- Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quân sự Phạm Ngọc Trung, Bộ Quốc phòng.

- Viện trưởng Viện 70 Phan Hải Quân, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng.

- Chính ủy Học viện Phòng không-Không quân Đinh Trọng Tráng, Quân chủng Phòng không-Không quân Bộ Quốc phòng.

- Chính ủy Học viện Khoa học quân sự Trần Tây, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng.

- Phó Giám đốc Học viện Chính trị-Quân sự Trương Thành Trung, Bộ Quốc phòng.

- Phó Giám đốc Học viện Quân y Hoàng Văn Hoặc, Bộ Quốc phòng.

- Giám đốc Học viện Biên phòng Trần Xuân Tịnh, Bộ đội Biên phòng Bộ Quốc phòng.

- Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự Nguyễn Quang Bắc, Bộ Quốc phòng.

- Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân Nguyễn Văn Chương, Quân chủng Phòng không-Không quân Bộ Quốc phòng.

- Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự Bạch Nhật Hồng, Bộ Quốc phòng.

- Chính ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Nguyễn Hồng Giang, Bộ Quốc phòng.

- Chính ủy Bệnh viện 175 Nguyễn Văn Bính, Bộ Quốc phòng.

- Giám đốc Viện Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam Lê Mã Lương, Bộ Quốc phòng.

- Chính ủy Học viện Hải quân, Quân chủng Hải quân Trịnh Đăng Khoa, Bộ Quốc phòng.

- Phó Giám đốc Học viện Quân y Nguyễn Tiến Bình, Bộ Quốc phòng.

- Phó Chính ủy Quân khu 1 Đinh Thế Hòa.

- Phó Chính ủy Quân khu 3 Nguyễn Công Tranh.

- Phó Chính ủy Quân khu 9 Võ Văn Liêm.

- Phó Chính ủy Quân khu Thủ đô Trần Trung Khương.

- Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Vũ Hiệp Bình.

- Chính ủy Quân đoàn 1 Nguyễn Văn Động.

- Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng Lê Anh Chiến.

- Tư lệnh Quân đoàn 1 Trần Quốc Phú.

- Phó Tư lệnh Quân khu 5 Rơ Ô Cheo.

- Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật Nguyễn Châu Thanh.

Minh Hằng
(Nguồn: Quyết định 173-218/QĐ-TTg)