(Chinhphu.vn) - Gửi ý kiến tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá VIII, cử tri tỉnh An Giang đề nghị có chủ trương và hướng dẫn địa phương thành lập nhiều phòng công chứng ở huyện vì hiện nay, mỗi huyện chỉ có 1 phòng công chứng trong khi nhu cầu của người dân rất lớn.

Ảnh minh hoạ

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời cử tri tỉnh An Giang như sau:

Việc thành lập Phòng công chứng nói riêng và tổ chức hành nghề công chứng (TCHNCC) nói chung đã được quy định, hướng dẫn trong các văn bản pháp luật.

Theo đó, Luật Công chứng năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định 2 hình thức TCHNCC là Phòng công chứng và Văn phòng công chứng. Phòng công chứng do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập căn cứ vào nhu cầu công chứng tại địa phương; Văn phòng công chứng do công chứng viên thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 27 Luật Công chứng năm 2006.

Về việc phát triển các TCHNCC ở các địa phương, ngày 17/2/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 240/QĐ-TTg ban hành tiêu chí quy hoạch phát triểnTCHNCC ở Việt Nam đến năm 2020; ngày 29/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2104/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển TCHNCC đến năm 2020, trong đó quy định rõ số lượng TCHNCC được quy hoạch trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với tỉnh An Giang, theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì số lượng TCHNCC trên địa bàn tỉnh được quy hoạch cụ thể như sau:

STT

Tên đơn vị hành chính cấp huyện

Tổng số TCHNCC quy hoạch trên một địa bàn cấp huyện

Lộ trình phát triển giai đoạn 2011 - 2015

Lộ trình phát triển giai đoạn 2016 - 2020

1

TP. Long Xuyên

05

05

0

2

TX. Châu Đốc

04

03

01

3

TX. Tân Châu

02

01

01

4

Huyện An Phú

02

01

01

5

Huyện Châu Phú

02

01

01

6

Huyện Châu Thành

03

01

02

7

Huyện Chợ Mới

02

01

01

8

Huyện Phú Tân

02

01

01

9

Huyện Thoại Sơn

03

01

02

10

Huyện Tịnh Biên

02

01

01

11

Huyện Tri Tôn

02

01

01

Tổng số

29

17

12

Trên cơ sở Quy hoạch phát triển cácTCHNCC đã được Thủ tướng phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt Quy hoạch phát triển TCHNCC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

Hiện nay, toàn tỉnh An Giang đã thành lập được 17 TCHNCC (2 Phòng công chứng và 15 văn phòng công chứng) phân bổ trên toàn bộ 11 địa bàn cấp huyện với 25 công chứng viên đang hành nghề. Đối chiếu với Quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì số lượng TCHNCC trên địa bàn tỉnh An Giang đã phát triển phù hợp với Quy hoạch.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn tỉnh An Giang nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung trong việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển TCHNCC đến năm 2020 để phù hợp với thực tế phát triển nhu cầu công chứng tại địa phương, đảm bảo công tác chuyển giao được tiến hành thuận lợi, hiệu quả.

Chinhphu.vn