(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Việt Hùng (bongson.hung@...) hỏi: Công ty của tôi có một trường hợp bị tai nạn lao động, Công ty đã trả toàn bộ chi phí điều trị trực tiếp cho người lao động. Vậy, người lao động có được thanh toán thêm chi phí nào khác theo chế độ BHYT không?

Ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam trả lời câu hỏi của ông Hùng như sau:

Một trong các trường hợp không được Quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị theo quy định tại khoản 9, Điều 23 Luật BHYT là khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng đối với bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, thảm họa.

Như vậy, việc Công ty của ông Hùng thực hiện thanh toán cho người lao động bị tai nạn lao động là đúng quy định và quỹ BHYT sẽ không thanh toán thêm chi phí nào khác.

Chinhphu.vn