(Chinhphu.vn) - Thời gian qua Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn đã có nhiều nỗ lực triển khai dự án thí điểm mô hình quản lý chất lượng trong dò tìm xử lý bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam do các tổ chức quốc tế tài trợ.

Được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng cho phép, với sự hỗ trợ tài chính, tư vấn kỹ thuật của Tổ chức International Center và Trung tâm Quốc tế Geneva về khắc phục bom mìn nhân đạo, Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn BOMICEN (Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng) vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh triển khai Dự án “Mô hình thí điểm về quản lý chất lượng trong việc dò tìm xử lý bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại tỉnh Hà Tĩnh”. 

Để triển khai dự án, đội ngũ cán bộ các cấp ở BOMICEN đã xây dựng quy trình quản lý chất lượng áp dụng cho các giai đoạn trong triển khai dự án ở Việt Nam.

Cùng với các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam tham gia tư vấn về quản lý chất lượng xử lý bom mìn theo tiêu thức ISSO, Trung tâm BOMICEN đã hướng dẫn các đơn vị rà phá bom mìn triển khai dự án theo bộ công cụ gồm 12 nội dung, áp dụng cho các giai đoạn trong thực hành dò tìm xử lý bom mìn.

Cụ thể, Trung tâm đã tập huấn cho Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và một số đơn vị tham gia xử lý bom mìn trên địa bàn. Các cán bộ của BOMICEN đã hướng dẫn các đơn vị xử lý bom mìn hoàn thiện các loại văn bản, biểu mẫu đúng tiêu chuẩn, nâng cao tính chính quy trong dò tòm xử lý bom mìn.

Trong tháng 6/2014, đoàn cán bộ kỹ thuật của BOMICEN cùng với chuyên gia của dự án đi kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng, đủ các nội dung của bộ công cụ quản lý chất lượng dò tìm xử lý bom mìn tại huyện huyện Lộc Hà, Can Lộc...

Các cán bộ của BOMICEN đều trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, vì vậy không xảy ra tình trạng phải làm đi làm lại.

Nhờ được tập huấn kỹ, lại được uốn nắn cụ thể tại cơ sở, đến nay tại các đơn vị dự án thí điểm về quản lý chất lượng rà phá bom mìn ở Việt Nam đã được chuẩn hóa một bước, nâng cao tính thống nhất, tính chính quy, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế trong công tác dò tìm xử lý bom mìn, được các đối tác đánh giá cao.

Trần Văn