(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 2354/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Lưu Minh Quân, Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng thời, tại Quyết định 2353/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016, để nhận nhiệm vụ mới đối với: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La; ông Đinh Văn Trưởng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ.

Hoàng Diên