(Chinhphu.vn) – Sáng 31/12, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 17 cho ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ CCTP năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Lê Thị Thu Ba, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành là Thành viên Ban chỉ đạo tham dự.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo, năm 2014 là năm có nhiều sự kiện quan trọng tác động trực tiếp đến việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp (CCTP): Bộ Chính trị chỉ đạo tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về CCTP đến năm 2020 và Kết luận 92 về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết nêu trên. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo đã ban hành các kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; đề ra mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, hướng dẫn các tỉnh ủy, thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan ở Trung ương để tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện.

Kết quả kiểm tra và nắm tình hình các địa phương cho thấy cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã nghiêm túc tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận số 92-KL/TW, qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, các cơ quan tổ chức nhận thức thống nhất xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP gắn với việc triển khai thực hiện Hiến pháp 2013.

Việc xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy của cơ quan tư pháp theo yêu cầu cải cách đã được cấp ủy, tổ chức đảng, Bộ, ngành có liên quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các đề án, dự án Luật trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua.

Cụ thể, Luật Tổ chức TAND mới thông qua đã quy định TAND tổ chức thành 4 cấp độc lập, theo thẩm quyền xét xử, tổ chức lại các Tòa chuyên trách theo hướng mở rộng đến cấp huyện. Luật đã cụ thể hóa nguyên tắc nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm; quy định việc thành lập Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia, Hội động thi tuyển chọn thẩm phán sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng Tòa án trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử,…Luật Tổ chức VKSND mới được Quốc hội thông qua cũng đã quy định về thẩm quyền, các cấp phù hợp với hệ thống tổ chức Tòa án nhân dân;…

Ban Cán sự đảng TANDTC, VKSNDTC đang khẩn trương triển khai thi hành Luật Tổ chức TAND, Luật Tổ chức VKSND; xây dựng các văn bản chi tiết việc thi hành Luật cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết về biên chế, cơ sở vật chất, tổ chức,… để triển khai thực hiện.

Cùng với đó là công tác hoàn thiện lĩnh vực bổ trợ tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp; tăng cường hợp tác quốc tế được đẩy mạnh.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng báo cáo đã nêu bật được những kết quả tích cực của Ban Chỉ đạo trong việc thẩm định các đề án, báo cáo của các cơ quan nội chính trước khi tham mưu lên cấp có thẩm quyền có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Thường trực Ban Chỉ đạo cần xem xét đánh giá thêm công tác CCTP của các địa phương để có cái nhìn khách quan, toàn diện về công tác này trong cả nước thời gian qua.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, năm 2014 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, khối lượng công việc lớn, song với sự nỗ lực, các cơ quan tư pháp nói riêng và hoạt động tư pháp nói chung đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là việc hoàn thiện nhiều đề án thể chế hóa kịp thời các dự án luật theo tinh thần Hiến pháp 2013. Việc tổng kết 8 năm thực hiện công tác CCTP đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, đồng thời đặt ra những vấn đề mới cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung trong giai đoạn tới. Một số vấn đề mới như: Thừa phát lại, xã hội hóa công chứng... đã nhận được sự chấp thuận của các các cơ quan, sự hưởng ứng người dân.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước lưu ý, đối với những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau trong các đề án, các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan được giao chủ trì đề án cần chủ động, kịp thời, thảo luận kỹ càng trên tinh thần quán triệt tư tưởng của Đảng, căn cứ cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời bố trí chương trình phù hợp với kế hoạch của Đảng và Quốc hội để sớm thông qua các đề án đáp ứng kịp thời công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới. Mặt khác, cần quan tâm đến hoạt động của Ban Chỉ đạo tại các địa phương.

Đánh giá cao tinh thần chuẩn bị dự thảo Báo cáo nghiêm túc, có chất lượng của Thường trực Ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước đề nghị cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo; chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết trình cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tới.

Lê Sơn