(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Long hỏi: Anh tôi bị bệnh tim bẩm sinh, đã tham gia BHYT được 15 năm. Nếu anh tôi mổ tim theo đúng tuyến, có giấy chuyển viện lên tuyến Trung ương thì sẽ được hưởng BHYT thế nào? Theo Luật BHYT sửa đổi thì việc thanh toán BHYT đối với trường hợp của anh tôi có thay đổi không?

Vấn đề bà Long hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo khoản 3, Điều 20 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT thì:
 
Trường hợp người bệnh được cơ sở y tế chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT ngày 31/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi mức hưởng nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó cho đến khi Bộ Y tế ban hành danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT”.

Như vậy việc thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn vẫn được áp dụng theo quy định của Luật BHYT ban hành năm 2008.

Chinhphu.vn