(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính.

Philippines phát hành tem kỷ niệm 50 Năm Liên hiệp Bưu chính Châu Á - Thái Bình Dương trên đó có cờ Việt Nam.

Thông tư quy định, tổ chức, cá nhân nhập khẩu tem bưu chính thuộc danh mục quy định phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính. Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính có giá trị thực hiện 1 lần trong thời hạn không quá 1 năm kể từ ngày ký và không được gia hạn.

Tem bưu chính cần giấy phép nhập khẩu gồm: tem bưu chính, tem thuế hoặc các loại tem tương tự đang được lưu hành hoặc mới phát hành, chưa sử dụng tại nước mà chúng có, hoặc sẽ có giá trị, có mệnh giá được công nhận; ấn phẩm có in sẵn tem...; tem bưu chính, bao gồm cả tem khối mới phát hành, chưa sử dụng; thư nhẹ máy bay, phong bì, bưu ảnh có in sẵn tem mới phát hành, chưa sử dụng; tem bưu chính hoặc tem thuế, dấu có in cước thay tem bưu chính, phong bì có tem đóng dấu ngày phát hành đầu tiên, các ấn phẩm bưu chính (ấn phẩm có in sẵn tem), và các ấn phẩm tương tự, đã hoặc chưa sử dụng.

Tổ chức, cá nhân tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu tem bưu chính thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu hàng hóa.

Không nhập khẩu tem bưu chính vi phạm thuần phong mỹ tục

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu tem bưu chính thuộc các trường hợp sau đây được miễn giấy phép nhập khẩu tem bưu chính: 1- Tem bưu chính của các nước thành viên Liên minh Bưu chính Thế giới nhập khẩu theo quy định của Công ước Liên minh Bưu chính Thế giới; 2- Tổng số các chủng loại tem bưu chính cho 1 lần nhập khẩu có số lượng dưới 500 con và không thuộc danh mục các loại tem bưu chính không được phép xuất khẩu, nhập khẩu; 3- Tem bưu chính Việt Nam in tại nước ngoài theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư cũng quy định, tem bưu chính không được phép xuất khẩu, nhập khẩu, gồm: 1- Tem bưu chính giả; 2- Tem bưu chính có nội dung, hình ảnh, ký hiệu, dấu hiệu gây kích động, thù hằn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong mỹ tục của Việt Nam; 3- Tem bưu chính đã có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 4- Tem bưu chính nước ngoài có nội dung và nguồn gốc xuất xứ không phù hợp theo thông báo của cơ quan bưu chính các nước thành viên Liên minh Bưu chính Thế giới và các hiệp hội sưu tập tem.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/2/2015.

Vân Trang