(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Trương Tiến Đạt, trước đây đi khám, chữa bệnh vượt tuyến ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang thì ông được tiếp nhận và chỉ phải đóng 50% viện phí. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2015 đến nay, Bệnh viện không tiếp nhận người khám vượt tuyến nữa.

Ông Đạt hỏi có phải quy định mới cấm người bệnh khám, chữa bệnh vượt tuyến không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, người bệnh BHYT khi khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến (không đúng nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, không có giấy chuyển tuyến mà không phải trong trường hợp cấp cứu) tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, quỹ BHYT chỉ chi trả đối với các trường hợp điều trị nội trú.

Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang thuộc tuyến tỉnh nên khi khám, chữa bệnh vượt tuyến tại đây, quỹ BHYT chỉ chi trả đối với các trường hợp điều trị nội trú.

Chinhphu.vn