(Chinhphu.vn) – Ngày 5/1/2015, Công ty TNHH MTV Việt PanPacific World nhận được thông báo của BHXH tỉnh Bắc Giang về việc điều chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh của người lao động tại doanh nghiệp sang Phòng khám đa khoa Hùng Cường, mặc dù trước đó Công ty không có văn bản yêu cầu điều chỉnh.

Khi nhận được thông tin, doanh nghiệp đã cử cán bộ phụ trách BHXH của doanh nghiệp đến làm việc và nhận được câu trả lời là do chủ trương nên BHXH Bắc Giang quyết định điều chỉnh. Công ty TNHH MTV Việt PanPacific World hỏi, BHXH tỉnh quyết định việc chuyển đổi mà không có văn bản báo trước cho doanh nghiệp là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện, người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương.

Tuy nhiên, căn cứ nhân lực và khả năng chuyên môn có thể đáp ứng công tác khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan BHXH hướng dẫn cho người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh thuận lợi nhất.

BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh thực hiện theo đúng các quy định trên, nhằm đảm bảo quyền lợi và tránh thắc mắc cho người tham gia BHYT trong việc đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.

Chinhphu.vn