(Chinhphu.vn) Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, cử tri tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc khám, cấp thuốc bảo hiểm y tế trong các bệnh viện còn chưa tốt, việc khống chế mức thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là không phù hợp.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời ý kiến cử tri tỉnh Đắk Lắk như sau:

Không làm tăng thủ tục hành chính về BHYT trong bệnh viện 

Thời gian vừa qua, để nâng cao chất lượng khám chữa bênh (KCB) tại các cơ sở y tế vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, giảm thời gian chờ đợi trong KCB, giảm bớt phiền hà cho người bệnh, Bộ Y tế đã ban hành Chương trình 527/CTr-BYT ngày 18/6/2009, Quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013, Mẫu bảng kê chi phí KCB tại các cơ sở KCB kèm theo Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 16/9/2013 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 517/QĐ-BYT ngày 23/02/2011 để chỉ đạo các bệnh viện:

- Rà soát thủ tục KCB BHYT, bố trí hệ thống đăng ký và nơi khám bệnh một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Cải tiến quy trình, thủ tục hành chính, bổ sung bảng chỉ dẫn các khoa phòng, bảng hướng dẫn thủ tục KCB, cung cấp thông tin về KCB BHYT.

- Tăng cường nhân lực, trang thiết bị làm việc tại các khâu tiếp đón, khám bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện kỹ thuật, thu viện phí, thủ tục BHYT, cấp phát thuốc.

- Tăng cường công nghệ thông tin trong quản lý KCB BHYT.

- Công khai bảng giá viện phí theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch các khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả hay được quỹ BHYT thanh toán.

- Tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn về BHYT cho toàn thể cán bộ nhân viên của đơn vị.

Bộ Y tế cũng có văn bản yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam không ban hành thêm các quy định, thủ tục liên quan đến BHYT để không làm tăng thủ tục hành chính cũng như khối lượng công việc của các bên.

 khống chế mức thanh toán chi phí KCB BHYT?

Với nguyên lý của BHYT xã hội là đóng BHYT theo thu nhập và hưởng BHYT theo tình trạng bệnh tật, Điều 3 Luật BHYT đã quy định: Mức hưởng BHYT được xác định theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

Trên cơ sở đó, Điều 22 sửa đổi bổ sung của Luật đã quy định rõ có 3 mức hưởng BHYT  (100%, 95%, 80%  chi phí) khi đi KCB đúng quy định với các nhóm đối tượng khác nhau và 4 mức hưởng BHYT (40%, 60%, 70%, 100% chi phí) khi người tham gia BHYT tự đi KCB không đúng tuyến đối với các bệnh viện khác nhau.

Như vậy, về nguyên tắc Luật không quy định khống chế mức thanh toán chi phí KCB BHYT, người tham gia BHYT khi đi  KCB được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo thực tế điều trị bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng đã quy định tại Luật BHYT.

Vấn đề cử tri phản ánh có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT trong điều kiện các cơ sở KCB được giao quản lý quỹ và tổ chức KCB bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT. Để quản lý, kiểm soát, duy trì hoạt động, đảm bảo cân đối quỹ, Luật quy định có các phương thức thanh toán khác nhau, xác định tổng mức thanh toán khác nhau nhưng về nguyên tắc vẫn phải đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

Chinhphu.vn