(Chinhphu.vn) - Ngày 24/4, tại Hà Nội, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, lập trên cơ sở hợp nhất Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, trực thuộc Tổng cục Cảnh sát.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng phối hợp với các đơn vị chức năng của Tổng cục Cảnh sát khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy, quy chế làm việc, quy trình công tác của các đơn vị trực thuộc; khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập các tổ chức cơ sở Đảng theo đúng Điều lệ và chỉ đạo tiến hành Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở cho đến Đảng bộ của Cục theo hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, theo đúng tiến độ.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu đơn vị mới tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, chiến sỹ, đoàn kết nội bộ để thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn.

Năm 2015 là năm đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng Công an nhân dân, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng cần có nhiều hoạt động thiết thực, lập nhiều chiến công, thành tích mới trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhất là phát huy mạnh mẽ vai trò chống tội phạm tham nhũng trong tình hình hiện nay. Đây cũng là vấn đề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân rất quan tâm…

MK