(Chinhphu.vn) - Bộ Chính trị phân công ông Hầu A Lềnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo BCĐ Tây Bắc tặng hoa chúc mừng ông Hầu A Lềnh nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VGP/Lê Sơn.

Chiều 29/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BCĐ Tây Bắc đã làm việc với Ban về công tác 9 tháng năm 2015 của Ban và trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Hầu A Lềnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai làm Phó Trưởng BCĐ Tây Bắc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, BCĐ Tây Bắc, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, cán bộ công chức BCĐ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong 9 tháng qua, BCĐ Tây Bắc đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

BCĐ đã có những tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ về cơ chế, chính sách, cùng các giải pháp cần chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị; về liên kết vùng trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên các tuyến, trong từng vùng, về biến đổi khí hậu…

Những tháng qua, BCĐ Tây Bắc đã đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn các nội dung thiết thực, trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt những kết quả quan trọng.

BCĐ đã lựa chọn các vấn đề chủ yếu, trọng tâm trên các lĩnh vực để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ðảng và Chính phủ về cơ chế, chính sách, cùng các giải pháp cần chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; công tác dân tộc, tôn giáo; xây dựng hệ thống chính trị; về liên kết vùng trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên tuyến biên giới;

Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan, các tỉnh trong vùng xây dựng các đề án, cơ chế chính sách, giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề vừa có tính cấp thiết, vừa có tính cơ bản, lâu dài, giúp các địa phương trong vùng tháo gỡ khó khăn, khai thác các tiềm năng, lợi thế, tạo bước phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Ngọc Lâm công bố quyết định của Bộ Chính trị  phân công ông Hầu A Lềnh nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Hầu A Lềnh.

Lê Sơn