(Chinhphu.vn) – Cục Bảo trợ xã hội đã có kết luận về kiểm tra, xác minh sai phạm của Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An mà báo chí phản ánh.

Thời gian qua, báo chí có phản ánh về những sai phạm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An (tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương). Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ LĐTB&XH đã giao Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc theo thẩm quyền, báo cáo Bộ.

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy hàng năm, Trung tâm có mua một số trang cấp (quần áo, chăn màn, chiếu…) cho đối tượng bảo trợ nhưng cấp phát không đầy đủ đúng theo quy định.

Giai đoạn 2013-2014, Trung tâm đã lập hồ sơ, chứng từ, mua hóa đơn giá trị gia tăng các mặt hàng trang cấp của đối tượng, kê khống các mặt hàng với số tiền 538.862.000 đồng.

Việc cấp phát trang cấp cho các đối tượng có danh sách cấp phát và ký nhận đầy đủ của cán bộ quản lý nhưng thực tế bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Giám đốc Trung tâm đã giả mạo chữ ký của hộ lý hoặc hộ lý ký nhưng đối tượng không được nhận.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng không công khai tài chính, bớt xén tiền chế độ ăn của đối tượng bảo trợ. Quà của các đoàn từ thiện không được công khai, không được bổ sung vào khẩu phần ăn hằng ngày cho đối tượng. Theo tính toán, tổng số tiền sai phạm trong việc không mua trang cấp và thực hiện không đúng chế độ ăn của đối tượng là gần 784 triệu đồng.

Nguyên nhân của những sai phạm trên là do Giám đốc Trung tâm đã buông lỏng quản lý, lãnh đạo và điều hành đơn vị không tuân thủ theo nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm. Việc phân công, phân nhiệm cán bộ không hợp lý, vi phạm những việc không được làm theo quy định của Luật Viên chức và Luật Ngân sách.

Công tác kiểm tra, giám sát của các phòng chuyên môn thuộc Sở LĐTB&XH Nghệ An chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ. Năm 2013, Đoàn thanh tra định kỳ của Sở đã thanh tra toàn diện tại đơn vị nhưng không phát hiện ra các sai phạm như nội dung tố cáo.        

Vì vậy, Sở LĐTB&XH Nghệ An đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Xuân Phú (Giám đốc) và bà Nguyễn Thị Thu Phương (Phó Giám đốc) Trung tâm nộp ngay số tiền sai phạm gần 784 triệu đồng vào Quỹ Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An chờ xử lý. Ông Nguyễn Xuân Phú và bà Nguyễn Thị Thu Phương đã nộp số tiền sai phạm trên.

Sở cũng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Nguyễn Xuân Phú và bà Nguyễn Thị Thu Phương về các sai phạm đã nêu tại kết luận nội dung tố cáo.

Theo Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Nguyễn Văn Hồi, để chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội trên phạm vi cả nước, Bộ LĐTB&XH đã ban hành công văn số 2881/LĐTBXH-BTXH gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt; công văn số 1211/LĐTBXH-BTXH về việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội.

Thu Cúc

Đặng Thu Cúc