(Chinhphu.vn) – Nếu trong hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu không được phép sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu không được kê khai, sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện một phần công việc của gói thầu.

Đơn vị của ông Đặng Đức Thành (tỉnh Bắc Giang) đang đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu "Trường tiểu học xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang"; hạng mục gồm nhà lớp học 2 tầng, 10 phòng; công trình xây dựng và dân dụng cấp III.

Sau khi đánh giá kiểm tra hồ sơ dự thầu của 4 nhà thầu tham gia gói thầu trên, đơn vị ông nhận thấy, cả 4 nhà thầu trong Giấy đăng ký kinh doanh đều không có phần đăng ký kinh doanh thi công phòng chống mối theo Mã 8129 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, không thực hiện liên danh để thực hiện phần công việc không có trong đăng ký kinh doanh của các nhà thầu và không sử dụng nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu.

Ông Thành hỏi, các nhà thầu này có đủ năng lực tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm để thi công gói thầu trên không? Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu trên có được bổ sung nhà thầu liên danh hay nhà thầu phụ để thực hiện công việc chống mối không?

Trong hồ sơ mời thầu có phần thỏa thuận liên danh để đáp ứng đủ năng lực thi công gói thầu nhà thầu, không có quy định sử dụng nhà thầu phụ, nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ để thi công phần chống mối, như vậy có đúng luật không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia.

Trường hợp nhà thầu không đủ năng lực, kinh nghiệm để tham dự thầu thì có thể liên danh để tham dự thầu nhưng quá trình liên danh phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu.

Việc sử dụng và quản lý nhà thầu phụ thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Trường hợp trong hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu không được phép sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu không được kê khai, sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện một phần công việc của gói thầu.

Chinhphu.vn