(Chinhphu.vn) - Từ ngày 28/12, thủ tục hành chính “Cấp Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp” và “Cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón” chính thức được áp dụng theo Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Như vậy, từ nay thay vì khai báo hồ sơ giấy và nộp trực tiếp cho Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), các doanh nghiệp triển khai 2 thủ tục nêu trên có thể thực hiện khai báo cũng như tiếp nhận kết quả trực tiếp trên hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Nếu việc thí điểm thành công, Cục Trồng trọt sẽ triển khai toàn bộ các thủ tục hành chính theo NSW mà không tiến hành làm hồ sơ giấy nữa.

Theo đại diện Cục Trồng trọt, việc triển khai NSW nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp (đơn giản hóa hồ sơ thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian thông quan hàng hóa…).

Vũ Trọng