(Chinhphu.vn) – Công ty Truyền tải điện 4 thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh (thuộc vùng 1) nhưng có người lao động làm việc ở nhiều vùng khác nhau (ngoài vùng 1).

Theo hướng dẫn của BHXH TP Hồ Chí Minh thì người lao động ký hợp đồng lao động tại văn phòng hoặc trụ sở chính đóng tại TP. Hồ Chí Minh nhưng làm việc ở các vùng khác thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn làm việc ghi trên hợp đồng, làm căn cứ đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

Công ty Truyền tải điện 4 hỏi, những người lao động làm việc ở các vùng 2, 3, 4 mặc dù Công ty tập trung ký hợp đồng lao động và quyết toán tại TP. Hồ Chí Minh thì mức lương vùng làm cơ sở trích nộp bảo hiểm tại vùng 2, 3, 4 hay thực hiện tại nơi ký hợp đồng?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1 mục II Công văn số 3844/BHXH-THU ngày 30/11/2015 của BHXH TP Hồ Chí Minh quy định người lao động ký hợp đồng lao động tại văn phòng hoặc trụ sở chính đóng tại TP. Hồ Chí Minh nhưng làm việc ở các vùng khác thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại địa bàn làm việc ghi trong hợp đồng lao động để điều chỉnh lại tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng, làm căn cứ đóng, hưởng BHXH, BHYT và BHTN.

Thực hiện theo quy định trên thì những người lao động được công ty ký hợp đồng lao động tại trụ sở công ty (vùng 1) nhưng làm việc tại các vùng 2 vùng 3 hoặc vùng 4 thì có thể áp dụng mức lương tối thiểu vùng làm cơ sở trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tương ứng là vùng 2 vùng 3 hoặc vùng 4 (hoặc công ty có thể áp dụng mức lương tối thiểu vùng 1 cho các đối tượng này.

Chinhphu.vn