(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng (Hà Nội) tham gia BHXH từ tháng 1/2008 đến tháng 12/2011 tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bạch Đằng, nhưng Công ty chỉ đóng BHXH cho bà đến tháng 3/2009 và nợ tiền đóng BHXH thời gian còn lại. Hiện, Công ty này không hoạt động.

Bà Hằng đang đóng BHXH tại Công ty cổ phần BIOVEGI Việt Nam theo số sổ BHXH cũ. Bà Hằng hỏi, bà có thể đến cơ quan BHXH để chốt sổ BHXH đến tháng 3/2009 được không? Nếu không chốt được sổ thì khi bà nghỉ việc tại Công ty cổ phần BIOVEGI Việt Nam bà có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Tiết c, Điểm 6.3, Khoản 6, Mục II, Phần B quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2777/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015 của Giám đốc BHXH TP. Hà Nội về việc thực hiện nghiệp vụ công tác thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định xác nhận thời gian tham gia BHXH của người lao động trong một số trường hợp đơn vị còn nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau:

Đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể: Người lao động có đơn đề nghị chốt sổ BHXH, công văn của người sử dụng lao động.

Đơn vị ngừng giao dịch, không tồn tại, chủ bỏ trốn: Người lao động có đơn đề nghị chốt sổ BHXH.

Cơ quan BHXH chỉ xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của người lao động đến thời điểm doanh nghiệp đóng BHXH, sau khi thu hồi được khoản nợ của doanh nghiệp thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của người lao động.

Vì vậy, bà Nguyễn Thị Thu Hằng có thể liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn làm thủ tục chốt sổ BHXH theo quy định.

Chinhphu.vn