(Chinhphu.vn) – Bà Trịnh Thu Hằng (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) nghỉ hưởng chế độ hưu từ ngày 1/9/2015 nhưng không được điều chỉnh thêm 8% lương hưu. Bà Hằng muốn biết, cơ quan BHXH tính lương hưu cho bà như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP.

Đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/2015 thì từ ngày 1/1/2015 được điều chỉnh mức hưởng tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Qua xem hồ sơ lưu tại BHXH tỉnh Tây Ninh, bà Trịnh Thu Hằng nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/2/2016 theo Quyết định số 61/QĐ-HU ngày 30/9/2015 của Huyện ủy Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Do đó, bà Trịnh Thu Hằng không thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 8% lương hưu theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP.

Chinhphu.vn