(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Thành ủy Hải Phòng, UBND TP. Hải Phòng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra bước đầu 2 vụ việc báo nêu liên quan đến việc cấp sổ đỏ tại xã Vĩnh Phong và sử dụng kinh phí hỗ trợ thủy lợi tại xã Vĩnh Phong, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo.

Hoàn thiện hồ sơ cấp sổ đỏ cho các hộ dân trong tháng 7/2016

Đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (GCN QSDĐ) tại xã Vĩnh Phong, từ  năm 1996 đến năm 1998, UBND xã Vĩnh Phong lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Vĩnh Bảo cấp 175 GCN QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân tại xóm 7, xóm 8, xã Vĩnh Phong. Từ năm 2003 đến năm 2005, cán bộ địa chính xã Vĩnh Phong đã phát 25 GCN QSDĐ, còn lại 150 GCN QSDĐ, cán bộ địa chính giữ lại không phát cho người dân.

Sau khi phát hiện 150 GCN QSDĐ chưa phát cho các hộ dân, UBND huyện Vĩnh Bảo đã có Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 7/6/2012 thành lập tổ công tác kiểm tra công tác cấp GCN QSDĐ tại xã Vĩnh Phong, trong đó có việc kiểm tra lại 150 GCN QSDĐ chưa phát cho các hộ dân.

Ngày 11/9/2012, UBND huyện Vĩnh Bảo có Thông báo số 326/TB-UBND thu hồi 175 GCN QSDĐ nêu trên với lý do:

- UBND xã Vĩnh Phong lập hồ sơ cấp GCN QSDĐ không đúng trình tự, thủ tục, không thông qua xét duyệt tại xã.

- Thực hiện không công khai, dân chủ, không trung thực còn mang tính cá nhân.

- Diện tích đất ghi trên GCN QSDĐ đã cấp lớn hơn diện tích đất theo sổ mục kê đăng ký đất đai năm 1974 và năm 1998.

Năm 2013, Huyện ủy huyện Vĩnh Bảo đã kiểm tra, xử lý kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong; kỷ luật nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong giai đoạn 1996-2010; kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, hạ một bậc lương đối với cán bộ địa chính xã Vĩnh Phong.

Ngày 20/5/2016, UBND huyện Vĩnh Bảo ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND thu hồi 175 GCN QSDĐ đã cấp cho các hộ dân xóm 7, xóm 8, xã Vĩnh Phong, tiếp tục chỉ đạo các phòng ban của huyện giải quyết dứt điểm việc cấp GCN QSDĐ cho các hộ dân.

Đến nay đã thực hiện đo đạc, lập hồ sơ cấp GCN QSDĐ cho 119 hộ dân, sẽ hoàn thiện hồ sơ cấp GCN QSDĐ cho các hộ dân trong tháng 7/2016.

Hiện còn 56 hộ dân không hợp tác thực hiện việc đo đạc, kê khai, đăng ký GCN QSDĐ do diện tích đang sử dụng lớn hơn diện tích đất theo sổ mục kê đăng ký đất đai năm 1974 và năm 1998.

Thành lập đoàn thanh tra liên ngành

Đối với việc sử dụng kinh phí hỗ trợ thủy lợi nội đồng, bước đầu kiểm tra cho thấy, UBND huyện Vĩnh Bảo giao dự toán hỗ trợ thủy lợi nội đồng và mức thu thủy lợi phí cho các xã trong đó có xã Vĩnh Phong và xã Tam Cương. UBND TP. Hải Phòng đang chỉ đạo kiểm tra, xem xét việc xã, thôn thu và sử dụng kinh phí này.

Ngày 11/7/2016, Thành ủy Hải Phòng đã có Thông báo số 39-TB/TU thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, giao Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố (Thanh tra thành phố, Công an thành phố…) tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện sự việc trên, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm theo quy định của pháp luật; trong quá trình xử lý cần chú ý bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Ngày 12/7/2016, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1352/QĐ-UBND thành lập đoàn thanh tra liên ngành thành phố việc chấp hành pháp luật về cấp GCN QSDĐ tại xã Vĩnh Phong; công tác hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng tại các xã Vĩnh Phong, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo; kiểm tra toàn diện vụ việc trên, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật các tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

UBND TP. Hải Phòng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vụ việc nêu trên.

Chinhphu.vn