(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về quy hoạch Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phối cảnh quy hoạch chung dự án ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Theo thông báo kết luận, Dự án ĐHQGHN tại Hoà Lạc chậm tiến độ, chưa đạt được mục tiêu theo quy hoạch do nguyên nhân chưa bố trí đủ kinh phí đầu tư xây dựng, chưa giải quyết dứt điểm việc đền bù, giải phóng mặt bằng theo từng giai đoạn đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan, Đại học Quốc gia Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc - Bộ Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ, rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc cụ thể để tháo gỡ dứt điểm và hiệu quả, trong đó tiếp tục thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 30/8/2014 của Văn phòng Chính phủ, coi giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên bố trí vốn và giải quyết dứt điểm; do ngân sách không thể đáp ứng được việc đầu tư xây dựng đồng bộ nên ưu tiên xây dựng các cụm công trình thiết yếu, kèm hạ tầng kỹ thuật tương ứng.

Vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc cần tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án, công trình triển khai trong giai đoạn 1 và xây dựng các khối nhà và hạ tầng thiết yếu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với ĐHQGHN và các Bộ, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai giai đoạn 1 của Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN; rà soát chi phí cần thiết cho việc giải phóng mặt bằng và tái định cư 100% trong giai đoạn 1; rà soát quy hoạch giai đoạn 2, giai đoạn 3 theo hướng xây dựng khu đô thị đại học, có thể bao gồm cả một số trường, viện khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới (nguồn vốn IBRD) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự Dự án, báo cáo, xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2016.

Đồng thời khẩn trương nghiên cứu, có ý kiến về việc thẩm định nguồn vốn theo Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án thành phần giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc bảo đảm đúng quy định nhưng phải phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện tối đa để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Thạch Thất tập trung giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án, công trình triển khai trong giai đoạn 1, chống lấn chiếm và xây dựng trái phép trên khu đất hành lang cây xanh cách ly 130 ha; có văn bản giải quyết các vướng mắc về chế độ chính sách của các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thời kỳ tỉnh Hà Tây (cũ).

Trước mắt khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, xác định một số  hạng mục công trình thiết yếu nhất cần phải thực hiện trước thuộc dự án tái định cư để triển khai ngay việc đầu tư xây dựng trên cơ sở dự án điều chỉnh được duyệt.

UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, ĐHQGHN tập trung giải quyết vướng mắc, khẩn trương bàn giao các khu đất cho các đơn vị Bộ Quốc phòng để lấy đất triển khai Dự án.

UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, ĐHQGHN và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch, sử dụng cơ sở cũ của các trường thuộc ĐHQGHN để tạo nguồn vốn cho Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 18/10/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định 1907/QĐ-TTg phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc. Đề án gồm 21 dự án thành phần với quy mô 60.000 sinh viên và 3.500 học sinh THPT chuyên của ĐHQGHN. Quy mô sử dụng đất khoảng 1.113,7 ha, trong đó khu Dự án ĐHQGHN là 887,9 ha; khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp là 112,1 ha; khu tái định cư là 113,7 ha. Đề án được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn: Giai đoạn I (2013-2016); Giai đoạn II (2017-2020); Giai đoạn III (2021-2025).

Minh Hiển