(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tăng vốn điều lệ từ 26.650 tỷ đồng lên hơn 35.977 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Vietcombank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin liên quan đến việc việc tăng vốn theo quy định của pháp luật; Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, Vietcombank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

* Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận về nguyên tắc việc Ngân hàng Woori thành lập Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam (Woori Việt Nam).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bổ nhiệm các chức danh của Woori Việt Nam: Thành viên Hội đồng thành viên; thành viên Ban Kiểm soát; chức danh Tổng Giám đốc.

Để được xem xét, cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Woori Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Woori tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định và hướng dẫn để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Woori Việt Nam.

Lưu Thủy