(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Thị Huyền (TP. Hải Phòng) tham gia quân đội từ ngày 20/4/1981 đến tháng 5/1984, sau đó phục viên, chuyển ngành. Năm 1992, bà được BHXH TP. Hải Phòng trả chế độ một lần. Năm 2015, bà được nhận thẻ hội viên Hội Cựu chiến binh.

Hiện nay bà Huyền không có việc làm, không được hưởng chế độ nào. Bà Huyền hỏi, bà có được cấp thẻ BHYT theo đối tượng là cựu chiến binh không?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hải Phòng trả lời như sau:

Căn cứ Điều 2 Pháp lệnh Cựu chiến binh; Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo Khoản 4, Điều 1, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Trường hợp của bà Huyền tuy là hội viên Hội Cựu chiến binh nhưng đối chiếu với các căn cứ nêu trên thì bà không thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng BHYT.

Chinhphu.vn