(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Huế (Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xác định loại gói thầu đối với gói thầu lập phương án bảo đảm an toàn hàng hải.

Đơn vị của bà Huế được giao làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Đơn vị đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình xây dựng cầu vượt sông cấp I, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, trong đó có gói thầu “Lập phương án bảo đảm an toàn hàng hải; thực hiện bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công cầu vượt sông”. Giá trị gói thầu là 95 tỷ đồng. Nội dung công việc của gói thầu, cụ thể:

- Lập phương án bảo đảm an toàn hàng hải.

- Thực hiện bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công cầu vượt sông, bao gồm: Nạo vét bảo đảm độ sâu chuẩn tắc luồng (nạo vét dưới nưới bằng máy đào; vận chuyển bùn, đất đổ đi); bố trí và thu hồi phao báo hiệu (chi phí cho thuê phao báo hiệu; vận chuyển và thả phao báo hiệu, thu hồi phao báo hiệu...); quản lý vận hành báo hiệu (kiểm tra bảo trì báo hiệu; sơn bảo dưỡng; vận chuyển và thay phao báo hiệu, điều chỉnh phao...); điều tiết bảo đảm hàng hải (xuồng cao tốc + tàu 190CV + nhân công điều tiết); khảo sát, rà quét, thông báo hàng hải khi công trình hoàn thành (khảo sát lập bình đồ; rà tìm chướng ngại vật bằng cáp; lặn xác định chướng ngại vật; thông báo hàng hải); bố trí báo hiệu sau khi hoàn thành công trình (lắp đặt biển báo, đèn báo trên cầu và tiêu thép trên trụ chống va xô).

Nếu đơn vị của bà Huế xếp gói thầu này vào hình thức gói thầu xây lắp sẽ bất cập trong việc áp dụng hồ sơ mời thầu xây lắp, lựa chọn nhà thầu và phải yêu cầu nhà thầu ngoài đăng tải thông tin năng lực trên trang: http://muasamcong.mpi.gov.vn/.

Ngoài ra còn phải đăng ký năng lực hoạt động xây dựng mà công việc “Lập phương án bảo đảm an toàn hàng hải; thực hiện bảo đảm an toàn hàng hải” không phải là hoạt động xây dựng.

Căn cứ các quy định tại Khoản 8, Khoản 9, Khoản 25, Khoản 45, Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 và căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện của gói thầu, bà Huế hỏi, đơn vị của bà xếp gói thầu nêu trên vào hình thức phi tư vấn có phù hợp không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều này.

Đối với trường hợp nêu trong văn bản của bà Nguyễn Thị Huế, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định loại gói thầu trên cơ sở tính chất của hạng mục công việc chủ yếu thuộc gói thầu cũng như tỷ lệ giá trị của từng hạng mục công việc cho phù hợp.

Chinhphu.vn