(Chinhphu.vn) – Năm 1979, gia đình bà Đào Thị Thu Hằng (Lâm Đồng) mua mảnh đất khai hoang rộng 600m2. Năm 1986, gia đình dựng một căn nhà gỗ để ở. Từ năm 1991 đến nay, gia đình bà đều nộp thuế đất ở đầy đủ cho diện tích 300m2 (theo quy định về hạn mức đất ở tại địa phương).

Gia đình có xác nhận của chính quyền địa phương về nhân hộ khẩu từ thời điểm năm 1991. Đến năm 2012, do nhà bị hư hỏng nặng nếu tiếp tục ở sẽ không an toàn nên gia đình bà Hằng đã tháo dỡ và thuê một chỗ khác để ở, đến nay vẫn chưa có nhà riêng.

Nay gia đình bà Hằng làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được thành phố trả lời, chỉ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do hiện trạng trên đất không có nhà.

Bà Hằng hỏi, trường hợp của gia đình bà có cơ sở để cấp Giấy chứng nhận 300m2 đất ở hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc sử dụng đất của gia đình bà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Do đó, gia đình bà được xem xét, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai và Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Việc xác định sử dụng đất ổn định vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Điều 21 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

(theo monre.gov.vn)