(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Linh (Hà Nội) tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng, đã có chứng chỉ hành nghề nhưng chưa hành nghề. Bà Linh hỏi, nếu trong 2 năm không tham gia hành nghề liên tục thì sau 2 năm chứng chỉ của bà còn có giá trị không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Người hành nghề đã có chứng chỉ hành nghề, nếu không bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề thì không được vi phạm các quy định tại Khoản 1, Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Nếu trong thời gian 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ hành nghề, bà không tiếp tục hành nghề thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh “Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp người hành nghề không hành nghề trong thời gian 2 năm liên tục”.

Chinhphu.vn