(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Hà Nguyệt (hanguyet66@...) yêu cầu nhân viên đi làm vào ngày lễ, nhưng lại không trả lương làm việc ngày lễ theo quy định của Bộ luật Lao động mà bố trí nhân viên nghỉ bù 3 ngày. Bà Nguyệt hỏi, như vậy có phù hợp quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 115 Bộ luật Lao động quy định, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

- Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch);

- Tết Âm lịch 5 ngày;

- Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch);

- Ngày Quốc khánh 1 ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Khoản 1, Điều 97 Bộ luật Lao động quy định, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

Vào ngày thường, ít nhất 150%; vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, người lao động làm thêm giờ vào ngày nào thì được trả lương làm thêm tính theo ngày đó. Nếu người lao động được huy động đi làm thêm giờ vào ngày lễ được hưởng ít nhất bằng 300% tiền lương theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Cách tính tiền lương làm thêm giờ thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 được sửa đổi bởi Điểm c, Khoản 4, Điều 14 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo luật sư, để bảo đảm quyền lợi của người lao động đi làm thêm giờ vào ngày lễ, công ty nơi bà Hà Nguyệt làm việc có thể vận dụng linh hoạt quy định về tiền lương làm thêm giờ, thay vì phải trả tiền lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300%, thì bố trí nghỉ bù bằng 3 ngày làm việc (ngày nghỉ bù có hưởng lương), đồng thời công ty vẫn phải trả nguyên 100% tiền lương của ngày lễ đó cho người lao động theo quy định tại Khoản 1, Điều 115 Bộ luật Lao động.

Công ty cần phối hợp với tổ chức công đoàn, vận động, giải thích lý do để người lao động đồng thuận với phương án giải quyết nghỉ bù 3 ngày có hưởng lương, thay vì trả tiền lương thêm giờ nêu trên

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng tài liệu trong tố tụng pháp luật.