(Chinhphu.vn) – Trường hợp hàng hóa cần mua là đặc thù, phức tạp, hồ sơ mời thầu có yêu cầu về giấy phép bán hàng và bên mời thầu có nghi ngờ về tính xác thực của giấy phép bán hàng do nhà thầu cung cấp thì có thể liên hệ đơn vị phát hành giấy phép bán hàng để xác minh.

Theo phản ánh của ông Hoàng Triều (Bà Rịa-Vũng Tàu), tổ chuyên gia đang thực hiện chấm thầu gói thầu mua sắm hàng hóa và yêu cầu của hồ sơ mời thầu là nhà thầu phải cung cấp bằng chứng về giấy ủy quyền/giấy phép bán hàng của nhà sản xuất. Trong quá trình đánh giá, tổ chuyên gia gặp tình huống sau:

- Nhà thầu thứ nhất cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất A.

- Nhà thầu thứ  hai cung cấp giấy ủy quyền phân phối độc quyền của nhà sản xuất A tại Việt Nam.

Để làm rõ 2 hồ sơ trên, tổ chuyên gia có gửi thư đến nhà sản xuất A để xác thực nội dung và tính pháp lý của 2 tài liệu trên.

Ông Triều hỏi, việc gửi thư cho nhà sản xuất A của tổ chuyên gia có được phép không và có vi phạm quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 17.2 Chương II Mẫu hồ sơ mời thầu hàng hóa một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế…, trong hồ sơ mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Trường hợp trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu không đóng kèm giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổ sung trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau khi đã đệ trình cho chủ đầu tư giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Đối với trường hợp của ông Triều, việc đánh giá hồ sơ dự thầu (trong đó có nội dung giấy phép bán hàng) thực hiện theo quy định nêu trên.

Trường hợp hàng hóa cần mua là đặc thù, phức tạp, hồ sơ mời thầu có yêu cầu về giấy phép bán hàng và bên mời thầu có nghi ngờ về tính xác thực của giấy phép bán hàng do nhà thầu cung cấp thì có thể liên hệ đơn vị phát hành giấy phép bán hàng để xác minh.

Chinhphu.vn