(Chinhphu.vn) – Văn phòng Quản lý dự án của Công ty Thang máy Schindler Hồng Kong tại Việt Nam có một chuyên gia người Thụy Sĩ cư trú và làm việc. Hàng tháng, người lao động này có 2 khoản thu nhập: Khoản từ Công ty tại Việt Nam và khoản thu từ Công ty mẹ tại Thụy Sĩ.

Được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay

Tuy nhiên, khoản tiền lương của chuyên gia này công ty Việt Nam sẽ trả lại cho Công ty mẹ ở Thụy Sĩ vào cuối năm (về bản chất là cả 2 nguồn thu nhập của người lao động này đều được trả từ Công ty ở Việt Nam, chỉ có hình thức trả là khác nhau).

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty thang máy Schindler Hồng Kong tại Việt Nam hỏi, trường hợp này người lao động phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay Công ty tại Việt Nam có thể thay mặt lao động quyết toán thuế? Người lao động có cần phải kê khai thuế TNCN theo quý không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính; căn cứ Tiết b.3, Điểm b, Khoản 1, Điều 25; Điểm a, d, đ; Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý. Cuối năm người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có trách nhiệm tự quyết toán thuế.

Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam chi trả thì được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay.

Chinhphu.vn