(Chinhphu.vn) -  Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị xem xét quy định cho thương, bệnh binh được đi điều dưỡng luân phiên mỗi năm một lần thay cho hai năm một lần như hiện nay.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Chế độ ưu đãi đối với từng diện đối tượng người có công được xác định theo mức độ đóng góp, hy sinh và từng bước mở rộng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Hiện nay, điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất phục vụ công tác điều dưỡng (các trung tâm điều dưỡng) còn chưa đáp ứng được nhu cầu, hơn 20 địa phương chưa có trung tâm điều dưỡng, phải đưa đối tượng đi điều dưỡng tại các địa phương khác. Do vậy, quy định thương, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81% được đi điều dưỡng luân phiên 2 năm/1 lần là phù hợp.

Chinhphu.vn