(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa lên kế hoạch bảo tồn rùa Hoàn Kiếm (tên khoa học là Rafetus swinhoei) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu lâu dài là ngăn chặn sự suy giảm, từng bước phục hồi, cải thiện và tăng số lượng rùa Hoàn Kiếm trên địa bàn. 

Cá thể rùa Hoàn Kiếm được ghi nhận tại hồ Xuân Khanh, Hà Nội. Ảnh: Tiền phong

Theo kế hoạch này, Hà Nội sẽ điều tra, khảo sát số lượng, giới tính rùa Hoàn Kiếm tại các hồ Xuân Khanh và Đồng Mô. Các biện pháp bảo vệ và xây dựng môi trường sinh thái đa dạng sinh học tại hồ để rùa Hoàn Kiếm sinh trưởng cũng được triển khai. 

Trong giai đoạn 2021-2025, Thành phố sẽ nghiên cứu xác định môi trường phù hợp làm căn cứ đề xuất kế hoạch ghép đôi sinh sản. Đến giai đoạn 2026-2030, Hà Nội sẽ triển khai các dự án ghép đôi sinh sản, ương nuôi giống loài rùa Hoàn Kiếm

Kinh phí cho việc bảo tồn này được xây dựng hằng năm, trích từ nguồn ngân sách của Thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Về nghiên cứu khoa học, Hà Nội sẽ xác minh số lượng rùa Hoàn Kiếm tại các hồ Xuân Khanh, Đồng Mô. Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường tự động tại các hồ, xác định giới tính, tập tính sinh học rùa Hoàn Kiếm, thực hiện gắn thiết bị giám sát với các cá thể rùa Hoàn Kiếm đã được ghi nhận, đồng thời triển khai một số đề tài nghiên cứu khoa học chuyên sâu về đặc điểm sinh học, tập tính sinh sản, điều kiện tự nhiên của loài rùa để phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc. Thành phố Hà Nội cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, công nghệ nhằm bảo tồn, phát triển loài rùa Hoàn Kiếm.

Trước đó, đầu tháng 4/2018, các nhà bảo tồn của Chương trình phát triển rùa châu Á đã phát hiện thêm một cá thể rùa Hoàn Kiếm ở Việt Nam bằng phương pháp phân tích gene môi trường. Đây là cá thể rùa Hoàn Kiếm còn sống thứ 2 ở Việt Nam và là cá thể rùa Hoàn Kiếm thứ 4 còn sống trên thế giới.

Phát hiện chấn động này mở ra cơ hội nhân nuôi, khôi phục quần thể loài rùa quý hiếm nhất thế giới sau nhiều năm bế tắc. Hai cá thể rùa còn lại sinh sống ở vườn thú Tô Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, việc cố gắng nhân nuôi nhiều năm nay không thành công do một trong 2 cá thể được xác định quá già.

BT

Bùi Anh Thơ