(Chinhphu.vn) - Sáng 22/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2018 và thi trình bày đề án đối với chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp và Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS).

Ảnh VGP/Thành Chung
Việc tổ chức thi tuyển này thực hiện theo Thông báo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn tại Công văn số 2424/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ.

Mỗi chức danh thi tuyển trên có 2 hồ sơ đăng ký dự thi, đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã được Bộ Tư pháp thông báo công khai. Đối với vị trí Phó Giám đốc Học viện Tư pháp (phụ trách công tác bồi dưỡng cán bộ, thông tin, thư viện, tư vấn pháp luật và quản trị) có 2 ứng viên là ông Trương Thế Côn, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp và ông Trần Minh Tiến, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác học viện, Học viện Tư pháp.

Đối với vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục THADS có bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Thẩm tra viên chính, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục THADS và bà Văn Thị Tâm Hồng, Thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ I, Tổng cục THADS.

Chiều cùng ngày, Bộ Tư pháp đã công bố kết quả phần thi trình bày đề án đối với chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, theo đó, ông Trương Thế Côn đạt 83,5 điểm còn ông Trần Minh Tiến đạt 75,4 điểm.

Đối với chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục THADS, bà Nguyễn Thị Thu Hằng đạt 71,8 điểm còn bà Văn Thị Tâm Hồng đạt 78 điểm.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết, đây là cơ sở để xác định người trúng tuyển, bổ nhiệm vào các chức danh thi tuyển theo đúng Quy chế tổ chức thi và chấm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018 đã được ban hành.

Thành Chung