(Chinhphu.vn) - Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, ước lũy kế đến 31/12/2018, Cục Thuế Quảng Ngãi thu ngân sách đạt 16.750 tỷ đồng, vượt 26,6% dự toán.

Tổng thu nội địa năm 2018 trên địa bàn ước đạt 16.750 tỷ đồng

Báo cáo kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, tổng thu nội địa năm 2018 trên địa bàn ước đạt 16.750 tỷ đồng, vượt 26,6% dự toán pháp lệnh, tăng 19,2% (so với thực hiện năm 2017). Riêng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nộp ngân sách đạt 10.860 tỷ đồng, vượt 32,2% dự toán, tăng 17%.

Một số khoản thu, sắc thuế có số thu vượt cao so với dự toán là: Thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương vượt 28,7%; thu từ xổ số kiến thiết vượt 23%; thu từ tiền sử dụng đất vượt 63,6%; thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vượt 37,5%; thu từ tiền cho thuê đất vượt 86,7%; thu từ phí, lệ phí vượt 23,8%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt 119,7%; thu khác ngân sách vượt 170,4%.

Đạt được kết quả nêu trên, đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho rằng, năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, giá dầu thế giới trong năm tăng cao hơn so với giá dầu giao dự toán đầu năm; một số dự án trọng điểm đã triển khai thực hiện theo kế hoạch như dự án thép Hòa Phát - Dung Quất, dự án cầu Cửa Đại; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm bia tăng từ 60% lên 65%…, đã tác động tăng đáng kể đến các nguồn thu.

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, năm 2018 công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT) được đơn vị đẩy mạnh và nâng cao chất lượng bằng nhiều hình thức khác nhau; kịp thời động viên, tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân NNT thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách.

Ngoài ra, Cục Thuế Quảng Ngãi luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý thuế, đặc biệt là mở rộng diện nộp thuế điện tử (NTĐT) nhằm giảm bớt thủ tục, chi phí và thời gian cho DN. Trong giải quyết thủ tục hành chính, đơn vị luôn tuân thủ đúng quy định, quy trình của ngành và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng CNTT và mở rộng diện NTĐT, tính đến 30/11/2018, có 99% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện khai thuế qua mạng; có 94,7% DN đăng ký NTĐT; tỷ lệ chứng từ NTĐT đạt 75%; tỷ lệ số tiền NTĐT đạt gần 100%.

VT