(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ về thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 15,7 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Thanh Liêm để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc rà soát, đánh giá và lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố theo quy định pháp luật về đấu thầu; trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Phú Thọ tập trung phát triển công nghiệp

Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Thông báo nêu rõ, nhiệm vụ trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục tập trung tranh thủ thời cơ khai thác lợi thế vượt qua khó khăn, thách thức khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém, khai thác tiềm năng, lợi thế để có giải pháp đột phá, thực hiện quyết liệt để xây dựng phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Cụ thể, Phú Thọ cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 để triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh năm 2019.

Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh bổ sung lập mới cập nhật các quy hoạch, đặc biệt quan tâm đến quy hoạch đô thị, điện, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch… và tiến hành chuẩn bị lập quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch trên cơ sở lập kế hoạch thực hiện quy hoạch từ đó xác định các dự án ưu tiên để chuẩn bị đầu tư và xây dựng kế hoạch đầu tư 2021-2025. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trong đó chủ động nghiên cứu, rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch.  

Đẩy mạnh tái cấu trúc, tái cơ cấu nền kinh tế ngành, lĩnh vực, sản phẩm; tập trung sản phẩm chủ lực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững lấy công nghiệp làm nền tảng để thúc đẩy phát triển sản xuất, giải quyết lao động việc làm, thu ngân sách nhà nước. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ giá trị gia tăng cao và thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ; đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, chủ động tham gia và vận dụng thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế, chuyển đổi hoạt động của doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, hạn chế doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động giản đơn.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới hoạt động các tổ chức liên quan đến kêu gọi đầu tư, ban quản lý khu công nghiệp; cải cách hành chính đặc biệt là thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Rà soát, hoàn thiện phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, huy động các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng nhất là hệ thống giao thông, các công trình trọng điểm; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm ưu tiên kết nối các khu vực phát triển và các dự án phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ… Huy động các nguồn vốn xã hội hóa, đẩy mạnh phát triển đô thị gắn với khu công nghiệp và đô thị nhà ở.

Về đầu tư hoàn thiện tuyến Quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì (từ km11+585 – km21+100), Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát lại Dự án để đề xuất hoàn thiện đầu tư theo quy định; trước mắt, có các phương án xử lý phù hợp bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông; giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xem xét bố trí từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác để giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Về chuyển tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ ra ngoài khu vực trung tâm của thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải xem xét đề nghị của Tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai (Yên Viên – Lào Cai) và xây mới tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Về phân cấp quản lý cấp phép khoáng sản phục vụ sản xuất, chế biến cho Tỉnh, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, kiến nghị của Tỉnh trong quá trình sửa đổi Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 theo tinh thần phân cấp mạnh cho các địa phương như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương cuối tháng 12 năm 2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 tuyến đường sắt TPHCM

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án theo quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ. Yêu cầu các bộ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tổ chức, thực hiện Dự án, bảo đảm các dự án hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Hoàn thiện Đề án bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”.

Trong các phương thức vận tải, vận tải bằng đường thủy nội địa ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giao thông vận chuyển hàng hóa, hành khách và hành lý ở nước ta. Thực tế thời gian qua, hiện tượng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy diễn ra ở hầu hết các tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt tại các khu vực qua đô thị, khu dân cư nơi có đường thủy nội địa đi qua, gây nhiều cản trở đối với hoạt động vận tải và tiềm ẩn gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; đặc biệt là việc khai thác cát, sỏi trái phép làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ sông; uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn của các công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, ảnh hưởng đến hoạt động của các ngành, lĩnh vực khác và cuộc sống của người dân.

Những đặc điểm, hiện tượng nêu trên đã, đang xảy ra và trong tình hình mới hiện nay sẽ tác động đến phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa cũng như tình hình trật tự, an toàn trên đường thủy nội địa.

Thông báo kết luận nêu rõ: Thống nhất sự cần thiết của Đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do Bộ Giao thông vận tải xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu của Đề án là xác định, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho người tham gia giao thông và người dân sống dọc các tuyến đường thủy nội địa; tăng cường điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng, phương tiện đường thủy nội địa nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Giao thông vận tải lưu ý khi đề xuất các giải pháp thực hiện cần gắn với công tác dự báo, đặc biệt dự báo về số lượng phương tiện, thuyền viên và người điều khiển phương tiện để đạt được mục tiêu của Đề án; đồng thời, chú trọng rà soát các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, quy định về mức và hình thức xử phạt, như: Có tịch thu được phương tiện là tang vật, có hành vi vi phạm hay không; mức xử phạt vi phạm hành chính, các quy định về xử lý hình sự các vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa đã đủ sức răn đe chưa…; các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa, bao gồm các điều kiện hoạt động của phương tiện và thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa; trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện.

Bộ Giao thông vận tải rà soát các quy định có liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động kiểm tra, kiểm soát hành trình của phương tiện và tuần tra, kiểm tra hoạt động của phương tiện thủy nội địa; các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa; xác định luồng, tuyến, các điểm đen về an toàn giao thông để điều chỉnh quy hoạch nếu cần thiết...

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức nghiên cứu, hoàn thiện nội dung của Đề án; trên cơ sở đó, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Đẩy mạnh việc học tập suốt đời

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc tổng kết Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020".

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện việc rà soát sắp xếp tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành về tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam.

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam nghiên cứu, xem xét để lồng ghép danh hiệu "Gia đình học tập" trong tiêu chí công nhận các đơn vị đạt danh hiệu "Nông thôn mới", "Gia đình văn hóa" theo quy định./.

Diệu Hương