(Chinhphu.vn) - Ban Lễ tang cấp Nhà nước, Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình đồng chí Nguyễn Phúc Thanh trân trọng cảm ơn:

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng... đại diện các cơ quan, bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, lực lượng vũ trang nhân dân, đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, bà con quê hương, khối phố, họ hàng, bạn bè gần xa, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương.

Đã gửi thư, điện chia buồn, đưa tin, gửi vòng hoa, đến viếng, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Nguyễn Phúc Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa VIII, Khóa IX; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Khóa X, Khóa XI; đại biểu Quốc hội Khóa X, Khóa XI về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang quê nhà thôn Vĩnh Thượng, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ.

 BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH

Lê Thị Huơng Thu