(Chinhphu.vn) - Hiểu được tầm quan trọng của chế độ đãi ngộ người lao động (NLĐ) sẽ tạo động lực, là điều kiện quan trọng để phát triển doanh nghiệp bền vững nên trong suốt thời gian qua, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn quan tâm chăm lo tốt nhất cho phúc lợi của NLĐ.

Lãnh đạo PV GAS luôn quan tâm, thăm hỏi NLĐ trên các công trình khí


Tạo môi trường làm việc chuẩn mực và thân thiện

Hiện nay, tại PV GAS duy trì chế độ làm việc 40 giờ/tuần, tương đương 176 giờ/tháng. Các trường hợp NLĐ làm việc theo ca kíp đều được bố trí nghỉ giữa ca, được thanh toán chế độ làm thêm giờ cho số giờ chênh lệch theo đúng quy định của Tổng công ty.

Các chế độ thu nhập, tiền lương, tiền thưởng được PV GAS thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, PVN và Tổng công ty. Việc trích lập, phân phối chi trả tiển lương, thưởng và các chế độ cho NLĐ gắn liền với kết quả SXKD, công việc của từng cá nhân và kết quả SXKD của công ty, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 cao hơn so với năm 2017.

Tại đây, NLĐ được bảo đảm các quyền lợi, chế độ bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi theo quy định pháp luật. Tổng công ty trích nộp đầy đủ, kịp thời bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí công đoàn cho NLĐ, giải quyết các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản kịp thời đầy đủ, đúng quy định của Bộ luật Lao động và chính sách nhân viên của Tổng công ty.

Đồng thời, luôn tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và tư vấn sức khỏe cho 100% NLĐ và kiểm soát bệnh nghề nghiệp cho NLĐ làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm… trong đó, có một số chế độ được bổ sung nhiều hơn quy định.

Nhận thức được vai trò quan trọng của NLĐ trong quy trình hoạt động và phát triển, vì vậy, lãnh đạo PV GAS luôn quan tâm và đã áp dụng nhiều giải pháp để duy trì việc làm ổn định, bảo đảm cho NLĐ được bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn và khả năng. Năm 2018, tại Công ty mẹ PV GAS không có trường hợp nào nghỉ chờ việc, mất việc.

Đơn cử như trường hợp nhiều dự án trong ngành và Tổng công ty bị tạm dừng, ảnh hưởng trực tiếp đến 2 đơn vị thành viên của PV GAS là PV PIPE và PV Coating, nhưng lãnh đạo PV GAS và lãnh đạo 2 đơn vị nói trên đã nỗ lực hết sức để đưa 2 đơn vị vượt qua khó khăn, cải thiện hoạt động SXKD so với năm 2017. Bước sang năm 2019, đã và sẽ có nhiều dự án lớn được triển khai nên việc làm và thu nhập cho NLĐ tại 2 đơn vị này sẽ tiếp tục được cải thiện.

Nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết, Tổng công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ. Các chế độ chính sách, quy chế, quy định liên quan đến NLĐ được phổ biến kịp thời để NLĐ biết và giám sát thực hiện. Công đoàn luôn sát cánh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, qua đó đề xuất kịp thời với Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty những chính sách về lương bổng, thưởng thích hợp để động viên NLĐ yên tâm công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban chuyên môn để tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho NLĐ. Cụ thể, các quy chế và quy định an toàn vệ sinh lao động được xây dựng và áp dụng thống nhất trong toàn Tổng công ty, phương tiện bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ, theo đúng quy định của Nhà nước và quy chuẩn của ngành khí. NLĐ được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác đúng quy định, hằng quý tổ chức khảo sát vệ sinh môi trường.

Bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho NLĐ

Để tạo môi trường làm việc dân chủ, hằng năm, PV GAS đã tổ chức đầy đủ các cuộc đối thoại định kỳ với đại diện toàn thể NLĐ. Tại mỗi cuộc đối thoại, lãnh đạo PV GAS tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và thảo luận tìm các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất; bàn bạc, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của NLĐ một cách thỏa đáng, hài hòa và tiến bộ.

Chính nhờ những giải pháp hiệu quả, tích cực mà nhiều năm nay, tại PV GAS không xảy ra bất cứ tranh chấp hoặc khiếu nại, tố cáo nào của NLĐ.

Bên cạnh đó, Tổng công ty luôn xác định chất lượng nguồn nhân lực là một khâu quan trọng trong chiến lược phát triển của PV GAS. Chính vì vậy, tại đây công tác đào tạo luôn được chú trọng nhằm cung cấp các kiến thức kỹ năng lao động cũng như cập nhật, phổ biến các văn bản pháp luật mới để phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh và xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực.

Đơn cử năm 2018, PV GAS đã tổ chức đào tạo cho 10.110 lượt NLĐ với chi phí đào tạo hơn 38 tỷ đồng. Sang năm 2019, công tác đào tạo của PV GAS sẽ tập trung vào các lĩnh vực đào tạo chuyên sâu về điện, điều khiển, tự động hóa, chống ăn mòn đường ống, LNG và đào tạo kỹ sư đầu ngành.

Đồng thời, công tác thi đua, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến tại PV GAS cũng luôn được quan tâm, chú trọng, thật sự là động lực thúc đẩy NLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, vượt qua những khó khăn, thách thức, phát huy sáng kiến cải tiến, hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Đặc biệt, những chương trình bảo đảm phúc lợi cho NLĐ như mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PVI Care với mức trách nhiệm cao cho NLĐ; tổ chức teambuilding, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe; tổ chức xe đưa đón cuối tuần TP HCM - Vũng Tàu; tổ chức bếp ăn tập thể cho NLĐ, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, từ đó tạo thêm niềm tin, động lực để NLĐ cống hiến cho doanh nghiệp.

Minh Thi