(Chinhphu.vn) - Trường hợp phần mềm là loại sẵn có trên thị trường thì thuộc gói thầu mua sắm hàng hóa. Trường hợp cần chuyên gia để xây dựng phần mềm thì thuộc loại gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Đơn vị của bà Hồ Thị Đào Mai (Hà Nội) có dự án mua sắm phần mềm lọc danh sách khách hàng. Nhiều nhà cung cấp có sẵn phần mềm lọc danh sách khách hàng, nhưng sau quá trình tìm hiểu thông tin, chủ đầu tư nhận thấy tất cả sản phẩm của các nhà thầu đều đáp ứng phần cơ bản, không đáp ứng toàn bộ mong muốn của chủ đầu tư.

Như vậy, nếu mua được sản phẩm nào thì sau đó nhà thầu cũng phải tùy chỉnh một số chức năng của sản phẩm có sẵn, để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Bà Mai hỏi, gói thầu này là mua sắm hàng hóa hay tư vấn?

Bà Mai cũng đề nghị giải đáp, gói thầu không chia nhiều phần độc lập, hợp đồng trọn gói, có được lập nhiều hợp đồng không?

Tình huống 1: Dự án mua sắm thiết bị, lắp đặt tại 2 địa điểm TP. Hà Nội và TPHCM. Trong hồ sơ mời thầu lập riêng danh mục thiết bị sẽ lắp đặt tại TP. Hà Nội, TPHCM, đơn giá đã bao gồm tất cả chi phí có liên quan.

Hợp đồng trọn gói, thời gian hoàn tất việc lắp đặt là 6 tháng kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao mặt bằng.

Do chủ đầu tư lắp đặt thiết bị tại TP. Hà Nội và TPHCM, vì vậy chủ đầu tư mong muốn tách làm 2 hợp đồng:

Hợp đồng số 1: Gồm danh mục thiết bị lắp tại TP. Hà Nội, giá hợp đồng tính theo đơn giá nêu trong hồ sơ dự thầu.

Hợp đồng số 2: Gồm danh mục thiết bị lắp tại TPHCM, giá hợp đồng tính theo đơn giá nêu trong hồ sơ dự thầu.

Vậy, việc tách 2 hợp đồng như trên có vi phạm Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn không?

Tình huống 2: Dự án mua sắm và bảo trì thiết bị. Trong hồ sơ mời thầu yêu cầu thời hạn bảo trì là 3 năm kể từ ngày hết hạn bảo hành, hợp đồng trọn gói. Trong hồ sơ mời thầu cũng yêu cầu nhà thầu chào riêng giá thiết bị, giá bảo trì.

Sau khi đã lựa chọn được nhà thầu, chủ đầu tư muốn tách thành 2 hợp đồng: Hợp đồng mua sắm thiết bị và hợp đồng bảo trì thiết bị, giá các hợp đồng tương ứng với các phần mà nhà thầu đã chào trong hồ sơ dự thầu. Vậy, việc tách thành 2 hợp đồng như trên có vi phạm không?

Liên quan đến gói thầu mua sắm thiết bị: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt.

Bên mời thầu áp dụng Điểm a, Khoản 8, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP mời các nhà thầu chào lại giá. Giá chào lại của các nhà thầu vẫn bằng giá chào thầu, nghĩa là vẫn cao hơn giá gói thầu được duyệt.

Sau khi tham khảo lại thị trường, xin tái thẩm định dự toán và giá gói thầu, bên mời thầu nhận thấy tại thời điểm hiện tại, thị trường có biến động lớn về giá thiết bị, vì vậy bên mời thầu đã trình chủ đầu tư điều chỉnh dự toán, giá gói thầu. Giá đề xuất điều chỉnh cao hơn giá chào thầu lại thấp nhất.

Bà Mai hỏi, bên mời thầu có cần thiết phải mời các nhà thầu chào lại giá lần nữa không? Bên mời thầu có thể căn cứ vào giá chào lại lần 1 để tiếp tục lựa chọn nhà thầu không?

Có phải trình điều chỉnh dự toán không nếu đơn giá chào thầu khác đơn giá dự toán nhưng giá chào thầu không cao hơn giá dự toán?

Dự án có 3 hạng mục, mỗi hạng mục có đơn giá riêng. Dự toán được phê duyệt cũng có giá riêng của từng hạng mục. Giá gói thầu căn cứ trên dự toán, bằng tổng giá 3 hạng mục.

Đánh giá hồ sơ dự thầu theo phương pháp giá thấp nhất. Nhà thầu A đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu được duyệt. Tuy nhiên trong đó có 1 thiết bị có đơn giá cao hơn đơn giá trong dự toán được duyệt (2 thiết bị kia có đơn giá thấp hơn đơn giá trong dự toán được duyệt).

Vậy, bên mời thầu có cần điều chỉnh lại dự toán không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Liên quan đến việc xác định gói thầu mua sắm phần mềm, Khoản 8 và Khoản 25, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều này. Hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Theo đó, chủ đầu tư cần căn cứ vào các quy định nêu trên và tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu đang xét để xác định là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn hay mua sắm hàng hóa. Trường hợp phần mềm là loại sẵn có trên thị trường thì thuộc gói thầu mua sắm hàng hóa. Trường hợp cần chuyên gia để xây dựng phần mềm thì thuộc loại gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Một gói thầu có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng

Liên quan đến hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn, Khoản 2, Điều 65 Luật Đấu thầu quy định một gói thầu có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng. Đối với gói thầu chia thành nhiều phần, trường hợp có 1 nhà thầu trúng thầu tất cả các phần thì gói thầu có 1 hợp đồng. Trường hợp nhiều nhà thầu trúng thầu các phần khác nhau thì gói thầu có nhiều hợp đồng (Điểm d, Khoản 6, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

Đối với vấn đề của bà Mai, trường hợp gói thầu không chia phần thì chỉ có 1 nhà thầu trúng thầu nên gói thầu chỉ có 1 hợp đồng.

Liên quan đến việc xử lý tình huống trong đấu thầu, việc xử lý tình huống trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 86 Luật Đấu thầu, Khoản 8, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 73, Điều 74 Luật Đấu thầu.

Ngoài ra, đơn giá dự toán chỉ là căn cứ xác định giá gói thầu, nhà thầu có quyền chào đơn giá cao hơn hoặc thấp hơn đơn giá dự toán được duyệt.

Chinhphu.vn