(Chinhphu.vn) - So với một tháng trước đây, lượng hồ sơ thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) tăng lên nhanh chóng.

Kết quả thực hiện NSW có nhiều thay đổi chỉ trong 1 tháng qua. Biểu đồ: T.Bình.
Theo thông tin cập nhật từ Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), từ khi triển khai (2015) đến ngày 15/4/2019, đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối NSW với 173 thủ tục hành chính, tổng số hồ sơ hành chính được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là trên 2,59 triệu bộ của hơn 28.800 doanh nghiệp.
1 tháng qua ghi nhận lượng hồ sơ thực hiện NSW tăng mạnh khi chiếm đến gần 24% tổng lượng hồ sơ tính từ thời điểm triển khai đến nay.
Với số lượng doanh nghiệp, thủ tục được kết nối ngày càng nhiều cho thấy những tháng tới hồ sơ được xử lý qua NSW có thể sẽ tăng nhiều hơn.
Tổng cục Hải quan hiện đang phối hợp với Bộ Công an tập trung triển khai NSW đường hàng không.
Về thực hiện ASW, Việt Nam tiếp tục trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bản điện tử (e-C/O form D) với 4 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan, đồng thời, tham gia trao đổi thử nghiệm C/O form D với 2 nước: Campuchia, Phillipines.
Ngoài ra, từ ngày 1/4/2019, Brunei đã tham gia kết nối, chính thức trao đổi C/O form D qua Cơ chế một cửa ASEAN.
Thời gian tới, theo kế hoạch, Việt Nam sẽ kết nối kỹ thuật thử nghiệm trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN, chứng nhận kiểm dịch thực vật (ePhyto), chứng nhận kiểm dịch động vật (e-AH).
Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đề nghị phối hợp để chuẩn bị các nội dung phục vụ triển khai trao đổi thí điểm kết nối chứng nhận kiểm dịch động vật giữa Việt Nam và Indonesia (dự kiến từ ngày 1/7/2019).
Mặt khác, Việt Nam cũng tích cực chuẩn bị kết nối Cơ chế một cửa quốc gia để trao đổi thông tin với liên minh kinh tế Á - Âu, Hàn Quốc.
Thái Bình